Swiss premium oral care 

Kies uw land Nederland
Gratis verzending voor bestellingen boven € 40
Levering tussen 3 en 5 werkdagen
Veilig betalen met 3D Secure

Privacybeleid

1. Een gegevensbeschermingsoverzicht

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een gemakkelijk te navigeren overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u deze website bezoekt. De term "persoonsgegevens" omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u onze verklaring over gegevensbescherming raadplegen, die wij onder dit exemplaar hebben opgenomen.

Gegevensregistratie op deze website

Wie is de verantwoordelijke voor de registratie van gegevens op deze website (d.w.z. de "verantwoordelijke voor de verwerking")?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de beheerder van de website, waarvan de contactgegevens beschikbaar zijn onder de rubriek "Wettelijk verplichte informatie" op deze website.

Hoe leggen we uw gegevens vast?

Wij verzamelen uw gegevens als gevolg van het delen van uw gegevens met ons. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u in ons contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen geregistreerd of nadat u toestemming hebt gegeven voor de registratie ervan tijdens uw websitebezoek. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of het tijdstip waarop de site werd benaderd). Deze informatie wordt automatisch opgenomen wanneer u deze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om de foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u wat betreft uw informatie?

U hebt het recht om op elk moment informatie te ontvangen over de bron, de ontvangers en de doeleinden van uw gearchiveerde persoonsgegevens, zonder dat u daarvoor een vergoeding hoeft te betalen. U heeft ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Indien u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, heeft u de mogelijkheid om deze toestemming te allen tijde in te trekken, wat gevolgen heeft voor alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien hebt u het recht om te eisen dat de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen op het adres dat vermeld staat in de rubriek "Wettelijk vereiste informatie" op deze website als u vragen hebt over deze of andere kwesties met betrekking tot de bescherming van gegevens.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

De mogelijkheid bestaat dat uw surfpatronen statistisch worden geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met cookies en met wat wij noemen analyseprogramma's.

Voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's kunt u onze verklaring inzake gegevensbescherming hieronder raadplegen.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (host). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Deze kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, metadata en communicatie, contractinformatie, contactinformatie, namen, toegang tot webpagina's en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De gastheer wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 par. 1 lid b van de AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze onlinediensten door een professionele aanbieder (art. 6 par. 1 lid f van de AVG).

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en om onze instructies met betrekking tot dergelijke gegevens op te volgen.

Uitvoering van een overeenkomst inzake de verwerking van contractgegevens

Om de verwerking met inachtneming van de voorschriften inzake gegevensbescherming te garanderen, hebben wij met onze host een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en haar pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, wordt er een verscheidenheid aan persoonlijke informatie verzameld. Persoonsgegevens" omvat gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel de informatie wordt verzameld.

Wij adviseren u hierbij dat de overdracht van gegevens via het internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) vatbaar kan zijn voor veiligheidslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de AVG de "verantwoordelijke voor de gegevensverwerking" genoemd)

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Flegis, d.o.o.

Perhavčeva ulica 36

SI-2000 Maribor

Numero di telefono: +386 2 460 53 42

E-mail: post@curaprox.nl

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in zijn eentje of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.). De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is een partner van de Curaden-groep van bedrijven, een wereldwijd opererende groep van bedrijven op het gebied van mond- en tandheelkundige gezondheid, die producten aanbiedt voor mondhygiëne, seminars over mond- en tandheelkundige gezondheid.

Aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming, zoals bij wet voorgeschreven

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Flegis, d.o.o.

Perhavčeva ulica 36

SI-2000 Maribor

Numero di telefono: +386 2 460 53 42

E-mail: post@curaprox.nl

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een breed scala aan gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ook te allen tijde de toestemming die u ons al gegeven heeft intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele kennisgeving te sturen via e-mail. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling voorafgaand aan uw herroeping.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens; recht om bezwaar te maken tegen rechtstreekse reclame (art. 21 AVG)

IN HET GEVAL DAT GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP BASIS VAN ART. 6 SECT. 1 LID E OF F VAN DE AVG, HEEFT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR EVENTUELE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. OM DE RECHTSGRONDSLAG TE BEPALEN, WAAROP ELKE VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD, GELIEVE DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING TE RAADPLEGEN. INDIEN U EEN BEZWAARSCHRIFT INDIENT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ IN STAAT ZIJN DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE GRONDEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS AAN TE VOEREN, DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF INDIEN HET DOEL VAN DE VERWERKING HET OPEISEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN IS (BEZWAARSCHRIFT OP GROND VAN ART. 21 SECT. 1 AVG).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECTE RECLAME, HEEFT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME. DIT GELDT OOK VOOR DE PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBONDEN IS MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 SECT. 2 AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

Bij overtredingen van de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats, werkplek of de plaats waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht, ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.

Recht op gegevensportabiliteit

U heeft het recht om te eisen dat wij de gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om een overeenkomst na te komen, aan u of een derde partij in een gebruikelijk, machinaal leesbaar formaat overhandigen. Als u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de gegevensverwerking eist, zal dit alleen gebeuren als dit technisch haalbaar is.

SSL- en/of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals aankooporders of vragen die u aan ons als website-exploitant voorlegt, maakt deze website gebruik van een SSL- of een TLS-versleutelingsprogramma. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser van "http://" naar "https://" overschakelt en ook door het verschijnen van het sloticoon in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Versleutelde betalingstransacties op deze website

Als u verplicht bent om uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer als u ons de bevoegdheid geeft om uw bankrekening te debiteren) met ons te delen nadat u een op vergoedingen gebaseerd contract met ons hebt afgesloten, is deze informatie nodig om de betalingen te verwerken.

Betalingstransacties die gebruik maken van gangbare betaalmethoden (Visa/MasterCard, debitering van uw bankrekening) worden uitsluitend via versleutelde SSL- of TLS-verbindingen verwerkt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser van "http://" naar "https://" overschakelt en ook door het verschijnen van het sloticoon in de browserregel.

Als de communicatie met ons versleuteld is, zullen derden de betalingsinformatie die u met ons deelt niet kunnen lezen.

Informatie over, rectificatie en wissen van gegevens

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u het recht om op elk moment informatie te vragen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, de bron en de ontvangers ervan en het doel van de verwerking van uw gegevens. U heeft ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Als u vragen hebt over dit onderwerp of andere vragen over persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het adres dat vermeld staat in de rubriek "Informatie vereist door de wet”

Recht om verwerkingsbeperkingen te eisen

U heeft het recht om beperkingen op te leggen aan de verwerking van uw persoonsgegevens. Om dit te doen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat is vermeld in de sectie "Informatie vereist door de wet” Het recht om een beperking van de verwerking te eisen is in de volgende gevallen van toepassing:

 • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens zou betwisten, hebben we meestal enige tijd nodig om deze bewering te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze is/wordt uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de uitroeiing van deze gegevens te eisen.
 • Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben en u deze nodig heeft om uw wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te claimen, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van de uitroeiing ervan.
 • Als u bezwaar heeft gemaakt op grond van art. 21 par. 1 van de AVG, uw rechten en onze rechten zullen tegen elkaar moeten worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belang prevaleert, heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
 • Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - met uitzondering van de archivering ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten op te eisen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om zwaarwegende redenen van algemeen belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden aangehaald.

4. Registratie van gegevens op deze website

Cookies

Onze websites en pagina's gebruiken wat de industrie noemt "cookies” Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade aan uw apparaat veroorzaken. Ze worden ofwel tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of ze worden permanent gearchiveerd op uw apparaat (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven gearchiveerd op uw apparaat totdat u ze actief verwijdert of ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

In sommige gevallen is het mogelijk dat cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen zodra u onze site binnenkomt (cookies van derden). Deze cookies stellen u of ons in staat om gebruik te maken van bepaalde diensten die door de derde partij worden aangeboden (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch gezien essentieel omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder de cookies (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Het doel van andere cookies kan de analyse van gebruikerspatronen of de weergave van reclameboodschappen zijn.

Cookies, die nodig zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatietransacties (vereiste cookies) of voor het aanbieden van bepaalde functies die u wilt gebruiken (functionele cookies, bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of die nodig zijn voor de optimalisatie van de website (bijvoorbeeld cookies die een meetbaar inzicht geven in het webpubliek), worden opgeslagen op basis van art. 6 par. 1 lid f van de AVG, tenzij een andere rechtsgrond wordt genoemd. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om de technische foutvrije en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Indien uw toestemming voor het opslaan van de cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend op basis van de verkregen toestemming opgeslagen (art. 6 par. 1 lid a van de AVG); deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U heeft de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u op elk moment dat er cookies worden geplaatst op de hoogte wordt gesteld en om het accepteren van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen uitsluiten of in het algemeen de wisfunctie voor de automatische uitschakeling van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden gedeactiveerd, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

In het geval dat er cookies van derden worden gebruikt of als er cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden, zullen we u apart op de hoogte stellen in combinatie met dit Privacybeleid en, indien van toepassing, om uw toestemming vragen.

Cookie Toestemming met Cookiebot

Onze website maakt gebruik van de Cookiebot-cookietechnologie om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw apparaat en voor het documenteren van de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. De partij die deze technologie aanbiedt is Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken, website https://www.cookiebot.com/  (hierna "Cookiebot" genoemd).

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonsgegevens aan Cookiebot doorgegeven:

Uw toestemmingsverklaring(en) of uw herroeping van uw toestemmingsverklaring(en)

 • Uw IP-adres
 • Informatie over uw browser
 • Informatie over uw apparaat
 • De datum en tijd waarop u onze website heeft bezocht Bovendien zal Cookiebot een cookie in uw browser opslaan om uw toestemmingsverklaring(en) of eventuele herroepingen van de eerste toestemmingsverklaring(en) te kunnen toewijzen. De gegevens die op deze manier worden vastgelegd, worden opgeslagen totdat u ons vraagt deze uit te bannen, de 

Cookiebot-cookie te verwijderen of totdat het doel voor het archiveren van de gegevens niet meer bestaat. Dit doet geen afbreuk aan eventuele verplichte wettelijke bewaartermijnen.

Cookiebot gebruikt cookies om de wettelijk verplichte toestemmingsverklaringen te verkrijgen. De wettelijke basis voor het gebruik van dergelijke cookies is art. 6 par. 1 zin 1 lid c van de AVG.

Overeenkomst inzake de verwerking van contractgegevens

Ons bedrijf heeft een overeenkomst inzake de verwerking van contractgegevens met Cookiebot. Dit is een overeenkomst die verplicht wordt gesteld door de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en die garandeert dat Cookiebot alle persoonsgegevens van de bezoekers van onze website uitsluitend in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG verwerkt.

Server logbestanden

De aanbieder van deze website en zijn pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie bestaat uit:

 • Het type en de versie van de gebruikte browser
 • Het gebruikte besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • De hostnaam van de toegangscomputer
 • Het tijdstip van de serveraanvraag
 • Het IP-adres Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van art. 6 par. 1 lid f van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technische foutvrije weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant. Om dit te bereiken moeten er serverlogbestanden worden bijgehouden.

Contactformulier

Als u via ons contactformulier vragen aan ons stelt, worden de in het contactformulier verstrekte informatie en de daarin verstrekte contactgegevens door ons opgeslagen om uw aanvraag te behandelen en in het geval dat wij verdere vragen hebben. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 par. 1 lid b van de AVG, indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een opdracht of indien het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatige belang bij een effectieve behandeling van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6 par. 1 lid f van de AVG) of op uw akkoord (art. 6 par. 1 lid a van de AVG) indien dit is aangevraagd.

De informatie die u in het contactformulier hebt ingevuld, blijft bij ons totdat u ons vraagt de gegevens te verwijderen, uw toestemming voor het archiveren van gegevens intrekt of wanneer het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet meer bestaat (bijv. nadat we ons antwoord op uw aanvraag hebben afgerond). Dit laat dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 par. 1 lid b van de AVG indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of vereist is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op basis van ons rechtmatige belang bij een effectieve behandeling van de aan ons voorgelegde verzoeken (art. 6, par. 1 lid f van de AVG) of op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a van de AVG) indien deze is verkregen.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te verwijderen, uw toestemming voor de opslag of het doel van de gegevensopslag te herroepen (bijv. na voltooiing van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

Registratie op deze website

U heeft de mogelijkheid om u op deze website te registreren om gebruik te kunnen maken van extra websitefuncties. Wij gebruiken de door u ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van het betreffende aanbod of de betreffende dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De vereiste informatie die wij bij de registratie vragen, moet volledig worden ingevuld. Anders wijzen we de registratie af.

Om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in de omvang van onze portefeuille of in het geval van technische wijzigingen, zullen wij het e-mailadres gebruiken dat tijdens het registratieproces is opgegeven.

Wij zullen de gegevens die tijdens het registratieproces zijn ingevoerd, verwerken op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a van de AVG).

De gegevens die tijdens het registratieproces worden geregistreerd, worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd. Vervolgens worden deze gegevens gewist. Dit doet geen afbreuk aan de verplichte wettelijke bewaarplicht.

Informatie van de geïntegreerde aanmelddiensten

Als u besluit zich te registreren via of anderszins toegang te verlenen tot een sociaal netwerk van derden of een geïntegreerde dienst (wat wij een "geïntegreerde dienst" noemen), zoals Facebook, Google, PayPal of een soortgelijke single sign-on service, kunnen wij ook persoonsgegevens verzamelen die al zijn gekoppeld aan uw geïntegreerde serviceaccount. U kunt ook de mogelijkheid hebben om aanvullende informatie met ons te delen via een geïntegreerde service, zoals gecontroleerd via uw instellingen op die geïntegreerde service. Als u ervoor kiest om dergelijke informatie te verstrekken, tijdens de registratie of anderszins, zullen wij de informatie als Persoonlijke Informatie behandelen en gebruiken op de manieren die in dit Privacybeleid worden beschreven.

De opmerkingenfunctie op deze website

Wanneer u de opmerkingenfunctie op deze website gebruikt, wordt informatie over het tijdstip waarop de opmerkingen is gegenereerd en uw e-mailadres en, als u niet anoniem post, de door u gekozen gebruikersnaam gearchiveerd naast uw opmerkingen.

Opslag van het IP-adres

Onze opmerkingenfunctie slaat de IP-adressen op van alle gebruikers die opmerkingen invoeren. Aangezien we de commentaren niet beoordelen voordat ze worden gepubliceerd, hebben we deze informatie nodig om actie te kunnen ondernemen tegen de auteur in geval van schending van rechten, zoals smaad of propaganda.

Abonneren op opmerkingen

Als gebruiker van deze website heeft u de mogelijkheid om zich te abonneren op opmerkingen nadat u zich heeft geregistreerd. U ontvangt een bevestigingsmail met als doel na te gaan of u de werkelijke houder bent van het opgegeven e-mailadres. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen door een link in de informatiemails te volgen. De gegevens die zijn ingevoerd in verband met abonnementen op opmerkingen zullen in dit geval worden verwijderd. Indien u deze informatie echter voor andere doeleinden en vanuit een andere locatie aan ons heeft doorgegeven (bijv. bij aanmelding voor de nieuwsbrief), blijven de gegevens in ons bezit.

Opslagtermijn voor opmerkingen

Opmerkingen en eventuele aanverwante informatie (bijv. het IP-adres) worden door ons opgeslagen en blijven op deze website staan totdat de inhoud waarop de opmerkingen betrekking hadden in zijn geheel is verwijderd of indien de opmerkingen om juridische redenen moesten worden verwijderd (bijv. beledigende opmerkingen).

Juridische grondslag

Opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a van de AVG). U heeft het recht om elke toestemming die u ons al gegeven heeft te herroepen. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele melding te sturen via e-mail. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling voorafgaand aan uw herroeping.

5. Sociale media

Facebook plug-ins (Like & Share knop)

We hebben plug-ins van het sociale netwerk Facebook op deze website geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens de verklaring van Facebook worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

U kunt de Facebook-plug-ins herkennen aan het Facebook-logo of de "Like"-knop op deze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u onder de volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Bij elk bezoek aan deze website en haar pagina's zal de plug-in een directe verbinding tot stand brengen tussen uw browser en de Facebook-server. Als gevolg daarvan ontvangt Facebook de informatie die u met uw plug-in op deze website heeft bezocht. Als u echter op de Facebook "Like"-knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website en de pagina's ervan koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan deze website en de pagina's aan uw Facebook-gebruikersaccount toewijzen. Wij moeten erop wijzen, dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u de Data Privacy Verklaring van Facebook raadplegen op: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan deze website en de pagina's ervan kan toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit van uw Facebook-account terwijl u op deze website bent.

Het gebruik van de Facebook-plug-in is gebaseerd op art. 6 par. 1 lid f van de AVG. De exploitant van de website heeft er een legitiem belang bij om zo zichtbaar mogelijk te zijn op de sociale media. Indien er een verklaring van toestemming is verkregen, worden de gegevens uitsluitend op basis van art. 6 par. 1 lid a van de AVG. Deze toestemmingsverklaring kan te allen tijde worden ingetrokken.

Instagram-plug-in

We hebben functies van het publieke mediaplatform Instagram geïntegreerd in deze website. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u op de Instagram-knop klikken om de inhoud van deze website te koppelen aan uw Instagram-profiel. Dit stelt Instagram in staat om uw bezoek aan deze website toe te wijzen aan uw gebruikersaccount. Wij moeten erop wijzen dat wij als aanbieder van de website en haar pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Instagram.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van art. 6 par. 1 lid f van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid op de sociale media. Indien er een verklaring van toestemming is verkregen, worden de gegevens uitsluitend op basis van art. 6 par. 1 lid a van de AVG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de Instagram Gegevensprivacyverklaring raadplegen op https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door gebruikers mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op art. 6 par. 1 lid f van de AVG. De exploitant van deze website heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om zowel de online aangeboden diensten als de reclameactiviteiten van de exploitant te optimaliseren. Indien een overeenkomstige overeenkomst is aangevraagd (bijvoorbeeld een overeenkomst voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 par. 1 lid a van de AVG; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

IP-anonimisering

Op deze website hebben we de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd, voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Het volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderlijke gevallen naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten te genereren en om andere diensten aan de exploitant van deze website te leveren die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het in combinatie met Google Analytics verzonden IP-adres van uw browser wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browser plug-in

U heeft wel de mogelijkheid om de archivering van cookies te voorkomen door relevante wijzigingen aan te brengen in de instellingen van uw browsersoftware. We moeten er echter op wijzen dat u in dit geval wellicht niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten. Bovendien heeft u de mogelijkheid om de registratie van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gekoppelde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google te verhinderen, evenals de verwerking van deze gegevens door Google door het downloaden en installeren van de onder de volgende link beschikbare plug-in van de browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bezwaar tegen de registratie van gegevens

U heeft de mogelijkheid om de registratie van uw gegevens door Google Analytics te voorkomen door op de volgende link te klikken. Dit resulteert in het plaatsen van een opt-out cookie, waardoor uw gegevens niet meer kunnen worden opgeslagen tijdens toekomstige bezoeken aan deze website: Google Analytics deactivering.

Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics kunt u de Data Privacy Verklaring van Google raadplegen op https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Verwerking van contractgegevens

Wij hebben een contractueel vastgelegde overeenkomst voor de verwerking van de gegevens met Google uitgevoerd en voeren de strenge bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig uit.

Demografische parameters die door Google Analytics worden verstrekt

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische parameters" van Google Analytics. Het maakt het mogelijk om rapporten te genereren met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de website. De bronnen van deze informatie zijn zowel de door Google geplaatste advertenties met betrekking tot interesses als de door derden verkregen gegevens over bezoekers. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifiek individu. U hebt de mogelijkheid om deze functie op elk moment te deactiveren door relevante instellingen voor reclame in uw Google-account te wijzigen of u kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals uitgelegd in het hoofdstuk "Bezwaar tegen de registratie van gegevens".

Archiefperiode

Gegevens op gebruikers- of incidentniveau die door Google zijn opgeslagen en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's of reclame-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID), worden na 26 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Klik op de volgende link voor meer informatie: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl

Google AdSense (niet gepersonaliseerd)

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een advertentie-inbeddingsservice van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken Google AdSense in de "niet-gepersonaliseerde" modus. In tegenstelling tot de gepersonaliseerde modus zijn de advertenties niet gebaseerd op uw vorige gebruikerspatronen en genereert de dienst geen gebruikersprofiel voor u. In plaats daarvan maakt de dienst gebruik van zogenaamde ³"context informatie³" om de advertenties te kiezen die worden geplaatst voor u om te bekijken. De geselecteerde advertenties zijn dus gebaseerd op bijvoorbeeld uw locatie, de inhoud van de website die u op dat moment bezoekt of de zoektermen die u gebruikt. Om meer te weten te komen over de duidelijke verschillen tussen gepersonaliseerde targeting en targeting die niet door Google AdSense is gepersonaliseerd, klikt u op de volgende link: https://support.google.com/adsense/answer/9007336?hl=nl.

Houd er rekening mee dat zelfs het gebruik van de niet-gepersonaliseerde modus van Google Adsense resulteert in de mogelijke archivering van cookies. Volgens Google worden deze cookies gebruikt om fraude en misbruik tegen te gaan. Deze cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

Het gebruik van Google Adsense in de niet-persoonlijke modus is gebaseerd op art. 6 par. 1 lid f van de AVG. We hebben een gerechtvaardigde interesse in de analyse van gebruikerspatronen om zowel onze webpresentatie als onze promotionele activiteiten te kunnen optimaliseren. Indien een overeenkomstige overeenkomst is aangevraagd (bijvoorbeeld een overeenkomst voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 par. 1 lid a AVG; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

Google is gecertificeerd in overeenstemming met het "EU-US Privacy Shield". Het Privacy Shield akkoord werd uitgevoerd tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten met als doel ervoor te zorgen dat de Europese gegevensbeschermingsnormen worden nageleefd in samenhang met de verwerking van gegevens in de Verenigde Staten. Elk bedrijf dat gecertificeerd is in overeenstemming met het Privacy Shield reglement verbindt zich ertoe om deze gegevensbeschermingsnormen na te leven. 

U heeft de mogelijkheid om de advertentie-instellingen in uw gebruikersaccount autonoom aan te passen. Klik hiervoor op de onderstaande link en log in: https://adssettings.google.com/authenticated.

Voor meer informatie over de reclametechnologieën van Google, klik hier

https://policies.google.com/technologies/ads

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Ads en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online-promotieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

In combinatie met Google Ads gebruiken we een tool genaamd Conversion Tracking. Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor Conversion Tracking doeleinden geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de webbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op een advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is gelinkt.

Aan elke Google Ads-klant wordt een ander cookie toegewezen. Deze cookies zijn niet te traceren via websites van Google Ads klanten. De informatie die wordt verkregen met behulp van het Conversion-cookie wordt gebruikt om Conversion statistieken te genereren voor Google Ads klanten die hebben gekozen voor het gebruik van Conversion Tracking. De gebruikers ontvangen het totale aantal gebruikers dat op hun advertenties heeft geklikt en is gelinkt aan een pagina die is uitgerust met een Conversion Tracking tag. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee zij deze gebruikers persoonlijk kunnen identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit gebruik door het Google Conversion Tracking cookie via uw webbrowser onder de gebruikersinstellingen eenvoudig te deactiveren. Als u dit doet, wordt u niet opgenomen in de Conversion Tracking statistieken.

De opslag van "Conversion" cookies en het gebruik van deze tracking tool zijn gebaseerd op art. 6 par. 1 lid f van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van de gebruikerspatronen, om het webaanbod en de reclame van de exploitant te optimaliseren. Indien een overeenkomstige overeenkomst is aangevraagd (bijvoorbeeld een overeenkomst voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 par. 1 lid a van de AVG; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

Om meer gedetailleerde informatie over Google Ads en Google Conversion Tracking te bekijken, kunt u het Privacybeleid van Google raadplegen op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

U kunt uw browser zo instellen dat u altijd op de hoogte wordt gesteld van het plaatsen van cookies en u kunt cookies alleen in bepaalde gevallen toestaan of de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en u kunt ook de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u de cookies uitschakelt, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Google DoubleClick

Deze website maakt gebruik van functies van Google DoubleClick. De provider is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, (hierna "DoubleClick").

DoubleClick wordt gebruikt om u op interesse gebaseerde advertenties op het Google Netwerk te tonen. Advertenties kunnen worden aangepast aan de interesses van de kijker met behulp van DoubleClick.  Onze advertenties kunnen bijvoorbeeld verschijnen in de zoekresultaten van Google of in banners die aan DoubleClick zijn gekoppeld.

DoubleClick moet in staat zijn om de respectievelijke kijker te herkennen om op interesse gebaseerde reclame aan gebruikers te kunnen tonen. Hiervoor wordt een cookie opgeslagen in de browser van de gebruiker, waarachter de door de gebruiker bezochte websites, kliks en diverse andere informatie worden opgeslagen. Deze informatie wordt samengevoegd tot een pseudoniem gebruikersprofiel om op interesse gebaseerde reclame aan de betrokken gebruiker te tonen.

Het gebruik van Google DoubleClick vindt plaats in het belang van gerichte reclamemaatregelen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van de art. 6 par. 1 lid f van de AVG. Indien een overeenkomstige overeenkomst is aangevraagd (bijvoorbeeld een overeenkomst voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 par. 1 lid a van de AVG; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan echter de toegankelijke functies van websites beperken. Er moet ook worden opgemerkt dat DoubleClick ook andere technologieën kan gebruiken om gebruikersprofielen aan te maken. Het uitschakelen van cookies garandeert dus niet dat er geen gebruikersprofielen meer worden aangemaakt.

Voor meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen de advertenties die door Google worden weergegeven, zie de volgende links https://policies.google.com/technologies/ads en https://adssettings.google.com/authenticated

Facebook Pixel

Voor het meten van de omzettingsgraad maakt deze website gebruik van de bezoekersactiviteitspixel van Facebook. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens de verklaring van Facebook worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Deze tool maakt het mogelijk om de bezoekers van de pagina's te volgen nadat ze zijn gelinkt aan de website van de aanbieder nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt. Dit maakt het mogelijk om de effectiviteit van Facebook-advertenties te analyseren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en om toekomstige reclamecampagnes te optimaliseren.

Voor ons als exploitanten van deze website zijn de verzamelde gegevens anoniem. We zijn niet in staat om tot conclusies te komen over de identiteit van de gebruikers. Facebook archiveert echter de informatie en verwerkt deze, zodat het mogelijk is om een verbinding te maken met het betreffende gebruikersprofiel en Facebook in staat is om de gegevens te gebruiken voor zijn eigen promotionele doeleinden in overeenstemming met het Facebook Data Gebruiksbeleid. Hierdoor kan Facebook zowel op Facebook-pagina's als op locaties buiten Facebook-advertenties weergeven. Wij als exploitant van deze website hebben geen controle over het gebruik van dergelijke gegevens.

Het gebruik van Facebook Pixel is gebaseerd op art. 6 par. 1 lid f van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij effectieve reclamecampagnes, die ook sociale media omvatten. Indien een overeenkomstige overeenkomst is aangevraagd (bijvoorbeeld een overeenkomst voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 par. 1 lid a van de AVG; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

In het Privacybeleid van Facebook vindt u aanvullende informatie over de bescherming van uw privacy op https://www.facebook.com/about/privacy/.

U hebt ook de mogelijkheid om de remarketingfunctie "Custom Audiences" in de advertentie-instellingen te deactiveren onder  https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Om dit te doen, moet u eerst inloggen op Facebook.

Als u geen Facebook-account heeft, kunt u elke gebruikers-gebaseerde reclame van Facebook op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance deactiveren https://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

7. Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die op deze website wordt aangeboden, hebben we van u een e-mailadres nodig, evenals informatie die ons in staat stelt om te controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Er worden geen verdere gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis. Wij zullen deze gegevens alleen gebruiken voor het verzenden van de gevraagde informatie en zullen deze gegevens niet delen met derde partijen die dan contractuele partners van onze Curaden-bedrijvengroep zijn.

De verwerking van de in het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde informatie gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a van de AVG). U kunt de toestemming die u hebt gegeven voor de archivering van gegevens, het e-mailadres en het gebruik van deze informatie voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de link "Uitschrijven" in de nieuwsbrief. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingstransacties die tot nu toe hebben plaatsgevonden.

De gegevens die bij ons zijn gedeponeerd om u te kunnen abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of de nieuwsbriefdienstverlener en worden verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons worden opgeslagen, blijven onaangetast.

Gebruik van gegevens voor e-mailreclame zonder nieuwsbriefregistratie en uw recht van bezwaar

Indien wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een goed of dienst en u geen bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig per e-mail soortgelijke producten, zoals reeds aangekochte, uit ons assortiment aan te bieden. Uw e-mailadres wordt dan verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1, f van de AVG. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de in het impressum beschreven contactmogelijkheden of via een speciale link aan het einde van de nieuwsbrief.

Nadat u zich heeft afgemeld van de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener worden opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke eisen bij het versturen van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f van de AVG). Het vastleggen op de zwarte lijst is voor onbepaalde tijd. 

U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons rechtmatige belang.

MailChimp

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het versturen van haar nieuwsbrieven. De leverancier is de Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.

MailChimp is onder andere een dienst die kan worden ingezet voor het organiseren en analyseren van de verzending van nieuwsbrieven. Wanneer u gegevens invoert om u te abonneren op een nieuwsbrief (bijvoorbeeld uw e-mailadres), wordt de informatie opgeslagen op MailChimp-servers in de Verenigde Staten.

MailChimp is in het bezit van een certificering die voldoet aan de "EU-US-Privacy-Shield". Het "Privacy-Shield" is een compact tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten van Amerika (VS) dat de naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen in de Verenigde Staten wil garanderen.

Met behulp van de MailChimp tool kunnen we de prestaties van onze nieuwsbrief campagnes analyseren. Als u een e-mail opent die via de MailChimp tool is verzonden, maakt een bestand dat in de e-mail is geïntegreerd (een zogenaamd web-beacon) verbinding met de servers van MailChimp in de Verenigde Staten. Hierdoor kan worden bepaald of een nieuwsbrief bericht is geopend en welke links de ontvanger eventueel heeft aangeklikt. Ook technische informatie wordt op dat moment vastgelegd (bijv. het tijdstip van toegang, het IP-adres, het type browser en het besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de betreffende ontvanger van de nieuwsbrief. Hun enige doel is het uitvoeren van statistische analyses van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van dergelijke analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangen van de ontvangers.

Als u geen analyse door MailChimp wilt toestaan, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Wij geven u een link om dit te doen in elk nieuwsbrief bericht. Bovendien kunt u zich ook direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a van de AVG).  U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingstransacties die vóór uw herroeping hebben plaatsgevonden.

De gegevens die bij ons zijn gedeponeerd om u te kunnen abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of de nieuwsbriefdienstverlener en worden verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons worden opgeslagen, blijven onaangetast.

Nadat u zich heeft afgemeld van de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener worden opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke eisen bij het versturen van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f van de AVG). Het vastleggen op de zwarte lijst is voor onbepaalde tijd. 

 U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons rechtmatige belang.

Voor meer details kunt u het Privacybeleid van MailChimp raadplegen op https://mailchimp.com/legal/terms/.

Uitvoering van een overeenkomst inzake de verwerking van contractgegevens

Wij hebben een zogenaamde "gegevensverwerkingsovereenkomst" met MailChimp uitgevoerd, waarin wij MailChimp opdracht geven om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet te delen met derden.

8. Plug-ins en gereedschappen

YouTube met uitgebreide integratie van gegevensbescherming

Onze website bevat video's van de website YouTube. De exploitant van de website is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over de bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat het delen van gegevens met YouTube-partners kan worden uitgesloten als gevolg van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Zo zal bijvoorbeeld, ongeacht of u een video bekijkt, YouTube altijd een verbinding tot stand brengen met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website gaat afspelen, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Als gevolg daarvan wordt de YouTube-server op de hoogte gebracht welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u ingelogd bent op uw YouTube-account terwijl u onze site bezoekt, stelt u YouTube in staat om uw browsepatronen direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U heeft de mogelijkheid om dit te voorkomen door uit te loggen van uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube, nadat u een video hebt afgespeeld, verschillende cookies op uw apparaat plaatsen. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie over de bezoekers van onze website verkrijgen. Deze informatie zal onder andere worden gebruikt om videostatistieken te genereren met als doel de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. Deze cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen extra gegevensverwerkingstransacties worden uitgevoerd nadat u een YouTube-video hebt afgespeeld, die buiten onze controle vallen.

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op onze interesse om onze online content op een aantrekkelijke manier te presenteren. Volgens art. 6 par. 1 lid f van de AVG is dit een legitiem belang. Indien een overeenkomstige overeenkomst is aangevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 par. 1 lid a van de AVG; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

Voor meer informatie over hoe YouTube met gebruikersgegevens omgaat, kunt u het YouTube-gegevensprivacybeleid raadplegen onder https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Web Fonts (lokale inbedding)

Deze website maakt gebruik van zogenaamde webfonts die door Google worden aangeboden om een uniform gebruik van de lettertypes op deze site te garanderen. Deze Google-lettertypen worden lokaal geïnstalleerd, zodat er geen verbinding met de servers van Google wordt gemaakt in combinatie met deze toepassing.

Voor meer informatie over Google Web Fonts, volg deze link https://developers.google.com/fonts/faq en raadpleeg Google's Data Privacy Verklaring onder https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Adobe-lettertypen

Om de uniforme weergave van bepaalde lettertypen te garanderen, maakt deze website gebruik van lettertypen die Adobe Fonts worden genoemd en die worden geleverd door Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS (Adobe).

Wanneer u pagina's van deze website opent, laadt uw browser automatisch de vereiste lettertypes rechtstreeks van de Adobe-site om ze correct te kunnen weergeven op uw apparaat. Als gevolg daarvan zal uw browser een verbinding maken met de servers van Adobe in de Verenigde Staten. Daarom leert Adobe dat uw IP-adres werd gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. Volgens de door Adobe verstrekte informatie worden er geen cookies opgeslagen in verband met de levering van de lettertypes.

Adobe is in het bezit van een certificering in overeenstemming met het EU-US Privacy Shield. Het Privacy Shield is een compacte, geratificeerde overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie, met als doel de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te waarborgen. Voor meer informatie kunt u deze link volgen: https://www.adobe.com/privacy/eudatatransfers.html.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van art. 6 par. 1 lid f van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een uniforme presentatie van het lettertype op de website van de exploitant. Indien er een verklaring van toestemming is verkregen (bijv. toestemming voor het archiveren van cookies), worden de gegevens uitsluitend op basis van art. 6 par. 1 lid a van de AVG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over Adobe Fonts kunt u het beleid hieronder lezen https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Adobe's Data Privacy verklaring kan worden herzien onder https://www.adobe.com/privacy/policy.html.

Google Maps

Via een API maakt deze website gebruik van de mapping service Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om het gebruik van de functies van Google Maps mogelijk te maken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. In de regel wordt deze informatie overgebracht naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten, waar ze wordt gearchiveerd. De beheerder van deze website heeft geen controle over de gegevensoverdracht.

We gebruiken Google Maps om onze online content op een aantrekkelijke manier te presenteren en om de locaties die op onze website worden getoond gemakkelijk te vinden te maken. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f van de AVG. Indien er een verklaring van toestemming is verkregen, worden de gegevens uitsluitend op basis van art. 6 par. 1 lid a van de AVG. Deze toestemmingsverklaring kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens kunt u de verklaring over de bescherming van persoonsgegevens van Google bekijken onder https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA" genoemd) op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om te bepalen of gegevens die op deze website worden ingevoerd (bijvoorbeeld informatie die in een contactformulier wordt ingevoerd) door een menselijke gebruiker of door een geautomatiseerd programma worden verstrekt. Om dit te bepalen analyseert reCAPTCHA het gedrag van de bezoekers van de website op basis van verschillende parameters. Deze analyse wordt automatisch geactiveerd zodra de bezoeker van de website de site betreedt. Voor deze analyse evalueert reCAPTCHA verschillende gegevens (bijv. IP-adres, tijd die de bezoeker van de website op de site heeft doorgebracht of door de gebruiker geïnitieerde cursorbewegingen). De gegevens die tijdens dergelijke analyses worden bijgehouden, worden doorgestuurd naar Google.

reCAPTCHA analyses lopen volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden niet gewaarschuwd dat er een analyse aan de gang is.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van art. 6 par. 1 lid f van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de bescherming van de websites van de exploitant tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Indien er een verklaring van toestemming is verkregen (bijv. toestemming voor het archiveren van cookies), worden de gegevens uitsluitend op basis van art. 6 par.I 1 lid a van de AVG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA verwijzen wij u naar de Google Data Privacyverklaring en de Gebruiksvoorwaarden onder de volgende links https://policies.google.com/privacy?hl=nl en https://policies.google.com/terms?hl=nl.

1. Een gegevensbeschermingsoverzicht

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een gemakkelijk te navigeren overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u deze website bezoekt. De term "persoonsgegevens" omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u onze verklaring over gegevensbescherming raadplegen, die wij onder dit exemplaar hebben opgenomen.

Gegevensregistratie op deze website

Wie is de verantwoordelijke voor de registratie van gegevens op deze website (d.w.z. de "verantwoordelijke voor de verwerking")?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de beheerder van de website, waarvan de contactgegevens beschikbaar zijn onder de rubriek "Wettelijk verplichte informatie" op deze website.

Hoe leggen we uw gegevens vast?

Wij verzamelen uw gegevens als gevolg van het delen van uw gegevens met ons. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u in ons contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen geregistreerd of nadat u toestemming hebt gegeven voor de registratie ervan tijdens uw websitebezoek. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of het tijdstip waarop de site werd benaderd). Deze informatie wordt automatisch opgenomen wanneer u deze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om de foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u wat betreft uw informatie?

U hebt het recht om op elk moment informatie te ontvangen over de bron, de ontvangers en de doeleinden van uw gearchiveerde persoonsgegevens, zonder dat u daarvoor een vergoeding hoeft te betalen. U heeft ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Indien u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, heeft u de mogelijkheid om deze toestemming te allen tijde in te trekken, wat gevolgen heeft voor alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien hebt u het recht om te eisen dat de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen op het adres dat vermeld staat in de rubriek "Wettelijk vereiste informatie" op deze website als u vragen hebt over deze of andere kwesties met betrekking tot de bescherming van gegevens.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

De mogelijkheid bestaat dat uw surfpatronen statistisch worden geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met cookies en met wat wij noemen analyseprogramma's.

Voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's kunt u onze verklaring inzake gegevensbescherming hieronder raadplegen.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (host). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Deze kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, metadata en communicatie, contractinformatie, contactinformatie, namen, toegang tot webpagina's en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De gastheer wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 par. 1 lid b van de AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze onlinediensten door een professionele aanbieder (art. 6 par. 1 lid f van de AVG).

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en om onze instructies met betrekking tot dergelijke gegevens op te volgen.

Uitvoering van een overeenkomst inzake de verwerking van contractgegevens

Om de verwerking met inachtneming van de voorschriften inzake gegevensbescherming te garanderen, hebben wij met onze host een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en haar pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, wordt er een verscheidenheid aan persoonlijke informatie verzameld. Persoonsgegevens" omvat gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel de informatie wordt verzameld.

Wij adviseren u hierbij dat de overdracht van gegevens via het internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) vatbaar kan zijn voor veiligheidslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de AVG de "verantwoordelijke voor de gegevensverwerking" genoemd)

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Flegis, d.o.o.
Perhavčeva ulica 36
SI-2000 Maribor
Numero di telefono: +386 2 460 53 42
E-mail: post@curaprox.nl

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in zijn eentje of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.). De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is een partner van de Curaden-groep van bedrijven, een wereldwijd opererende groep van bedrijven op het gebied van mond- en tandheelkundige gezondheid, die producten aanbiedt voor mondhygiëne, seminars over mond- en tandheelkundige gezondheid.

Aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming, zoals bij wet voorgeschreven

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Flegis, d.o.o.
Perhavčeva ulica 36
SI-2000 Maribor
Numero di telefono: +386 2 460 53 42
E-mail: post@curaprox.nl

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een breed scala aan gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ook te allen tijde de toestemming die u ons al gegeven heeft intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele kennisgeving te sturen via e-mail. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling voorafgaand aan uw herroeping.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens; recht om bezwaar te maken tegen rechtstreekse reclame (art. 21 AVG)

IN HET GEVAL DAT GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP BASIS VAN ART. 6 SECT. 1 LID E OF F VAN DE AVG, HEEFT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR EVENTUELE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. OM DE RECHTSGRONDSLAG TE BEPALEN, WAAROP ELKE VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD, GELIEVE DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING TE RAADPLEGEN. INDIEN U EEN BEZWAARSCHRIFT INDIENT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ IN STAAT ZIJN DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE GRONDEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS AAN TE VOEREN, DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF INDIEN HET DOEL VAN DE VERWERKING HET OPEISEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN IS (BEZWAARSCHRIFT OP GROND VAN ART. 21 SECT. 1 AVG).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECTE RECLAME, HEEFT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME. DIT GELDT OOK VOOR DE PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBONDEN IS MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 SECT. 2 AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

Bij overtredingen van de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats, werkplek of de plaats waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht, ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.

Recht op gegevensportabiliteit

U heeft het recht om te eisen dat wij de gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om een overeenkomst na te komen, aan u of een derde partij in een gebruikelijk, machinaal leesbaar formaat overhandigen. Als u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de gegevensverwerking eist, zal dit alleen gebeuren als dit technisch haalbaar is.

SSL- en/of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals aankooporders of vragen die u aan ons als website-exploitant voorlegt, maakt deze website gebruik van een SSL- of een TLS-versleutelingsprogramma. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser van "http://" naar "https://" overschakelt en ook door het verschijnen van het sloticoon in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Versleutelde betalingstransacties op deze website

Als u verplicht bent om uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer als u ons de bevoegdheid geeft om uw bankrekening te debiteren) met ons te delen nadat u een op vergoedingen gebaseerd contract met ons hebt afgesloten, is deze informatie nodig om de betalingen te verwerken.

Betalingstransacties die gebruik maken van gangbare betaalmethoden (Visa/MasterCard, debitering van uw bankrekening) worden uitsluitend via versleutelde SSL- of TLS-verbindingen verwerkt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser van "http://" naar "https://" overschakelt en ook door het verschijnen van het sloticoon in de browserregel.

Als de communicatie met ons versleuteld is, zullen derden de betalingsinformatie die u met ons deelt niet kunnen lezen.

Informatie over, rectificatie en wissen van gegevens

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u het recht om op elk moment informatie te vragen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, de bron en de ontvangers ervan en het doel van de verwerking van uw gegevens. U heeft ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Als u vragen hebt over dit onderwerp of andere vragen over persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het adres dat vermeld staat in de rubriek "Informatie vereist door de wet”

Recht om verwerkingsbeperkingen te eisen

U heeft het recht om beperkingen op te leggen aan de verwerking van uw persoonsgegevens. Om dit te doen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat is vermeld in de sectie "Informatie vereist door de wet” Het recht om een beperking van de verwerking te eisen is in de volgende gevallen van toepassing:

 • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens zou betwisten, hebben we meestal enige tijd nodig om deze bewering te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze is/wordt uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de uitroeiing van deze gegevens te eisen.
 • Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben en u deze nodig heeft om uw wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te claimen, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van de uitroeiing ervan.
 • Als u bezwaar heeft gemaakt op grond van art. 21 par. 1 van de AVG, uw rechten en onze rechten zullen tegen elkaar moeten worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belang prevaleert, heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
  Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - met uitzondering van de archivering ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten op te eisen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om zwaarwegende redenen van algemeen belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden aangehaald.

4. Registratie van gegevens op deze website

Cookies

Onze websites en pagina's gebruiken wat de industrie noemt "cookies” Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade aan uw apparaat veroorzaken. Ze worden ofwel tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of ze worden permanent gearchiveerd op uw apparaat (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven gearchiveerd op uw apparaat totdat u ze actief verwijdert of ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

In sommige gevallen is het mogelijk dat cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen zodra u onze site binnenkomt (cookies van derden). Deze cookies stellen u of ons in staat om gebruik te maken van bepaalde diensten die door de derde partij worden aangeboden (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch gezien essentieel omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder de cookies (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Het doel van andere cookies kan de analyse van gebruikerspatronen of de weergave van reclameboodschappen zijn.

Cookies, die nodig zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatietransacties (vereiste cookies) of voor het aanbieden van bepaalde functies die u wilt gebruiken (functionele cookies, bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of die nodig zijn voor de optimalisatie van de website (bijvoorbeeld cookies die een meetbaar inzicht geven in het webpubliek), worden opgeslagen op basis van art. 6 par. 1 lid f van de AVG, tenzij een andere rechtsgrond wordt genoemd. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om de technische foutvrije en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Indien uw toestemming voor het opslaan van de cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend op basis van de verkregen toestemming opgeslagen (art. 6 par. 1 lid a van de AVG); deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U heeft de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u op elk moment dat er cookies worden geplaatst op de hoogte wordt gesteld en om het accepteren van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen uitsluiten of in het algemeen de wisfunctie voor de automatische uitschakeling van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden gedeactiveerd, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

In het geval dat er cookies van derden worden gebruikt of als er cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden, zullen we u apart op de hoogte stellen in combinatie met dit Privacybeleid en, indien van toepassing, om uw toestemming vragen.

Cookie Toestemming met Cookiebot

Onze website maakt gebruik van de Cookiebot-cookietechnologie om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw apparaat en voor het documenteren van de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. De partij die deze technologie aanbiedt is Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken, website https://www.cookiebot.com/  (hierna "Cookiebot" genoemd).
Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonsgegevens aan Cookiebot doorgegeven:

 • Uw toestemmingsverklaring(en) of uw herroeping van uw toestemmingsverklaring(en)
 • Uw IP-adres
 • Informatie over uw browser
 • Informatie over uw apparaat
 • De datum en tijd waarop u onze website heeft bezocht

Bovendien zal Cookiebot een cookie in uw browser opslaan om uw toestemmingsverklaring(en) of eventuele herroepingen van de eerste toestemmingsverklaring(en) te kunnen toewijzen. De gegevens die op deze manier worden vastgelegd, worden opgeslagen totdat u ons vraagt deze uit te bannen, de Cookiebot-cookie te verwijderen of totdat het doel voor het archiveren van de gegevens niet meer bestaat. Dit doet geen afbreuk aan eventuele verplichte wettelijke bewaartermijnen.

Cookiebot gebruikt cookies om de wettelijk verplichte toestemmingsverklaringen te verkrijgen. De wettelijke basis voor het gebruik van dergelijke cookies is art. 6 par. 1 zin 1 lid c van de AVG.

Overeenkomst inzake de verwerking van contractgegevens

Ons bedrijf heeft een overeenkomst inzake de verwerking van contractgegevens met Cookiebot. Dit is een overeenkomst die verplicht wordt gesteld door de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en die garandeert dat Cookiebot alle persoonsgegevens van de bezoekers van onze website uitsluitend in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG verwerkt.

Server logbestanden

De aanbieder van deze website en zijn pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie bestaat uit:

 • Het type en de versie van de gebruikte browser
 • Het gebruikte besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • De hostnaam van de toegangscomputer
 • Het tijdstip van de serveraanvraag
 • Het IP-adres
  Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van art. 6 par. 1 lid f van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technische foutvrije weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant. Om dit te bereiken moeten er serverlogbestanden worden bijgehouden.

Contactformulier

Als u via ons contactformulier vragen aan ons stelt, worden de in het contactformulier verstrekte informatie en de daarin verstrekte contactgegevens door ons opgeslagen om uw aanvraag te behandelen en in het geval dat wij verdere vragen hebben. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 par. 1 lid b van de AVG, indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een opdracht of indien het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatige belang bij een effectieve behandeling van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6 par. 1 lid f van de AVG) of op uw akkoord (art. 6 par. 1 lid a van de AVG) indien dit is aangevraagd.

De informatie die u in het contactformulier hebt ingevuld, blijft bij ons totdat u ons vraagt de gegevens te verwijderen, uw toestemming voor het archiveren van gegevens intrekt of wanneer het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet meer bestaat (bijv. nadat we ons antwoord op uw aanvraag hebben afgerond). Dit laat dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 par. 1 lid b van de AVG indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of vereist is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op basis van ons rechtmatige belang bij een effectieve behandeling van de aan ons voorgelegde verzoeken (art. 6, par. 1 lid f van de AVG) of op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a van de AVG) indien deze is verkregen.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te verwijderen, uw toestemming voor de opslag of het doel van de gegevensopslag te herroepen (bijv. na voltooiing van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet..

Registratie op deze website

U heeft de mogelijkheid om u op deze website te registreren om gebruik te kunnen maken van extra websitefuncties. Wij gebruiken de door u ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van het betreffende aanbod of de betreffende dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De vereiste informatie die wij bij de registratie vragen, moet volledig worden ingevuld. Anders wijzen we de registratie af.

Om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in de omvang van onze portefeuille of in het geval van technische wijzigingen, zullen wij het e-mailadres gebruiken dat tijdens het registratieproces is opgegeven.

Wij zullen de gegevens die tijdens het registratieproces zijn ingevoerd, verwerken op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a van de AVG).

De gegevens die tijdens het registratieproces worden geregistreerd, worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd. Vervolgens worden deze gegevens gewist. Dit doet geen afbreuk aan de verplichte wettelijke bewaarplicht.

Informatie van de geïntegreerde aanmelddiensten

Als u besluit zich te registreren via of anderszins toegang te verlenen tot een sociaal netwerk van derden of een geïntegreerde dienst (wat wij een "geïntegreerde dienst" noemen), zoals Facebook, Google, PayPal of een soortgelijke single sign-on service, kunnen wij ook persoonsgegevens verzamelen die al zijn gekoppeld aan uw geïntegreerde serviceaccount. U kunt ook de mogelijkheid hebben om aanvullende informatie met ons te delen via een geïntegreerde service, zoals gecontroleerd via uw instellingen op die geïntegreerde service. Als u ervoor kiest om dergelijke informatie te verstrekken, tijdens de registratie of anderszins, zullen wij de informatie als Persoonlijke Informatie behandelen en gebruiken op de manieren die in dit Privacybeleid worden beschreven.

De opmerkingenfunctie op deze website

Wanneer u de opmerkingenfunctie op deze website gebruikt, wordt informatie over het tijdstip waarop de opmerkingen is gegenereerd en uw e-mailadres en, als u niet anoniem post, de door u gekozen gebruikersnaam gearchiveerd naast uw opmerkingen.

Opslag van het IP-adres

Onze opmerkingenfunctie slaat de IP-adressen op van alle gebruikers die opmerkingen invoeren. Aangezien we de commentaren niet beoordelen voordat ze worden gepubliceerd, hebben we deze informatie nodig om actie te kunnen ondernemen tegen de auteur in geval van schending van rechten, zoals smaad of propaganda.

Abonneren op opmerkingen

Als gebruiker van deze website heeft u de mogelijkheid om zich te abonneren op opmerkingen nadat u zich heeft geregistreerd. U ontvangt een bevestigingsmail met als doel na te gaan of u de werkelijke houder bent van het opgegeven e-mailadres. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen door een link in de informatiemails te volgen. De gegevens die zijn ingevoerd in verband met abonnementen op opmerkingen zullen in dit geval worden verwijderd. Indien u deze informatie echter voor andere doeleinden en vanuit een andere locatie aan ons heeft doorgegeven (bijv. bij aanmelding voor de nieuwsbrief), blijven de gegevens in ons bezit.

Opslagtermijn voor opmerkingen

Opmerkingen en eventuele aanverwante informatie (bijv. het IP-adres) worden door ons opgeslagen en blijven op deze website staan totdat de inhoud waarop de opmerkingen betrekking hadden in zijn geheel is verwijderd of indien de opmerkingen om juridische redenen moesten worden verwijderd (bijv. beledigende opmerkingen).

Juridische grondslag

Opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a van de AVG). U heeft het recht om elke toestemming die u ons al gegeven heeft te herroepen. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele melding te sturen via e-mail. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling voorafgaand aan uw herroeping.

5. Social media

Facebook plug-ins (Like & Share button)

We have integrated plug-ins of the social network Facebook on this website. The provider of this service is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. According to Facebook’s statement the collected data will be transferred to the USA and other third party countries too.

You will be able to recognise Facebook plug-ins by the Facebook logo or the “Like” button on this website. An overview of the Facebook plug-ins is available under the following link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Whenever you visit this website and its pages, the plug-in will establish a direct connection between your browser and the Facebook server. As a result, Facebook will receive the information that you have visited this website with your plug-in. However, if you click the Facebook “Like” button while you are logged into your Facebook account, you can link the content of this website and its pages with your Facebook profile. As a result, Facebook will be able to allocate the visit to this website and its pages to your Facebook user account. We have to point out, that we as the provider of the website do not have any knowledge of the transferred data and its use by Facebook. For more detailed information, please consult the Data Privacy Declaration of Facebook at: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
If you do not want Facebook to be able to allocate your visit to this website and its pages to your Facebook user account, please log out of your Facebook account while you are on this website.

The use of the Facebook plug-in is based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The operator of the website has a legitimate interest in being as visible as possible on social media. If a respective declaration of consent has been obtained, the data shall be processed exclusively on the basis of Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR. This declaration of consent may be revoked at any time.

Instagram plug-in

We have integrated functions of the public media platform Instagram into this website. These functions are being offered by Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

If you are logged into your Instagram account, you may click the Instagram button to link contents from this website to your Instagram profile. This enables Instagram to allocate your visit to this website to your user account. We have to point out that we as the provider of the website and its pages do not have any knowledge of the content of the data transferred and its use by Instagram.

Data are stored and analyzed on the basis of Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The website operator has a legitimate interest in the highest possible visibility on social media. If a respective declaration of consent has been obtained, the data will be processed exclusively on the basis of Art. 6 Sect. 1 lit. a DGDPR. Any such consent may be revoked at any time.

For more information on this subject, please consult Instagram’s Data Privacy Declaration at: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Analysis tools and advertising

Google Analytics

This website uses functions of the web analysis service Google Analytics. The provider of this service is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
Google Analytics uses so-called cookies. Cookies are text files, which are stored on your computer and that enable an analysis of the use of the website by users. The information generated by cookies on your use of this website is usually transferred to a Google server in the United States, where it is stored.

The storage of Google Analytics cookies and the utilization of this analysis tool are based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The operator of this website has a legitimate interest in the analysis of user patterns to optimize both, the services offered online and the operator’s advertising activities. If a corresponding agreement has been requested (e.g. an agreement to the storage of cookies), the processing takes place exclusively on the basis of Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; the agreement can be revoked at any time.

IP anonymization

On this website, we have activated the IP anonymization function. As a result, your IP address will be abbreviated by Google within the member states of the European Union or in other states that have ratified the Convention on the European Economic Area prior to its transmission to the United States. The full IP address will be transmitted to one of Google’s servers in the United States and abbreviated there only in exceptional cases. On behalf of the operator of this website, Google shall use this information to analyse your use of this website to generate reports on website activities and to render other services to the operator of this website that are related to the use of the website and the Internet. The IP address transmitted in conjunction with Google Analytics from your browser shall not be merged with other data in Google’s possession.

Browser plug-in

You do have the option to prevent the archiving of cookies by making pertinent changes to the settings of your browser software. However, we have to point out that in this case you may not be able to use all of the functions of this website to their fullest extent. Moreover, you have the option prevent the recording of the data generated by the cookie and affiliated with your use of the website (including your IP address) by Google as well as the processing of this data by Google by downloading and installing the browser plug-in available under the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Objection to the recording of data

You have the option to prevent the recording of your data by Google Analytics by clicking on the following link. This will result in the placement of an opt out cookie, which prevents the recording of your data during future visits to this website: Google Analytics deactivation.

For more information about the handling of user data by Google Analytics, please consult Google’s Data Privacy Declaration at: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Contract data processing

We have executed a contract data processing agreement with Google and are implementing the stringent provisions of the German data protection agencies to the fullest when using Google Analytics.

Demographic parameters provided by Google Analytics

This website uses the function “demographic parameters” provided by Google Analytics. It makes it possible to generate reports providing information on the age, gender and interests of website visitors. The sources of this information are interest-related advertising by Google as well as visitor data obtained from third party providers. This data cannot be allocated to a specific individual. You have the option to deactivate this function at any time by making pertinent settings changes for advertising in your Google account or you can generally prohibit the recording of your data by Google Analytics as explained in section “Objection to the recording of data”.

Archiving period

Data on the user or incident level stored by Google linked to cookies, user IDs or advertising IDs (e.g. DoubleClick cookies, Android advertising ID) will be anonymized or deleted after 26 months. For details please click the following link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

Google AdSense (not personalized)

This website uses Google AdSense, an ad embedding service provided by Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

We use Google AdSense in the “non-personalized” mode. Contrary to the personalized mode, the ads are not based on your previous user patterns and the service does not generate a user profile for you. Instead, the service uses so-called “context information” to choose the ads that are posted for you to view. The selected ads are thus based e.g. on your location, the content of the website you are visiting at the time or the search terms you are using. To learn more about the distinct differences between personalized targeting and targeting that has not been personalized by Google AdSense, please click on the following link: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Please keep in mind that even the use of the non-personalized mode of Google Adsense results in the potential archiving of cookies. According to Google, these cookies are used to combat fraud and misuse. These cookies will remain on your device until you delete them.

The use of Google Adsense in the non-personalized mode is based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDRP. We have a justified interest in the analysis of user patterns to be able to optimize both, our web presentation and our promotional activities. If a corresponding agreement has been requested (e.g. an agreement to the storage of cookies), the processing takes place exclusively on the basis of Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; the agreement can be revoked at any time.

Google is certified in accordance with the “EU-US Privacy Shield”. The Privacy Shield accord was executed between the European Union and the United States with the aim of ensuring that European Data Protection Standards are observed in conjunction with the processing of data in the United States. Every company that is certified in accordance with the Privacy Shield regulations undertakes to comply with these data protection standards. 

You have the option to autonomously adjust the advertising settings in your user account. To do so, please click on the link provided below and log in: https://adssettings.google.com/authenticated.
For more information about Google’s advertising technologies, please click here:
https://policies.google.com/technologies/ads
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Analytics Remarketing

This website uses the functions of Google Analytics Remarketing in combination with the functions of Google Ads and Google DoubleClick, which work on all devices. The provider of these solutions is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

This function makes it possible to connect the advertising target groups generated with Google Analytics Remarketing with the functions of Google Ads and Google DoubleClick, which work on all devices. This makes it possible to display interest-based customized advertising messages, depending on your prior usage and browsing patterns on a device (e.g. cell phone) in a manner tailored to you as well as on any of your devices (e.g. tablet or PC).

If you have given us pertinent consent, Google will connect your web and app browser progressions with your Google account for this purpose. As a result, it is possible to display the same personalized advertising messages on every device you log into with your Google account.

To support this function, Google Analytics records Google authenticated IDs of users that are temporarily connected with our Google Analytics data to define and compile the target groups for the ads to be displayed on all devices.

You have the option to permanently object to remarketing/targeting across all devices by deactivating personalized advertising. To do this, please follow this link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

The consolidation of the recorded data in your Google account shall occur exclusively based on your consent, which you may give to Google and also revoke there (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). Data recording processes that are not consolidated in your Google account (for instance because you do not have a Google account or have objected to the consolidation of data), the recording of data is based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The legitimate interest arises from the fact that the operator of the website has a legitimate interest in the anonymized analysis of website visitor for advertising purposes.

For further information and the pertinent data protection regulations, please consult the Data Privacy Policies of Google at: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Google Ads and Google Conversion Tracking

This website uses Google Ads. Google Ads is an online promotional program of Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

In conjunction with Google Ads, we use a tool called Conversion Tracking. If you click on an ad posted by Google, a cookie for Conversion Tracking purposes will be placed. Cookies are small text files the web browser places on the user’s computer. These cookies expire after 30 days and are not used to personally identify users. If the user visits certain pages of this website and the cookie has not yet expired, Google and we will be able to recognise that the user has clicked on an ad and has been linked to this page.

A different cookie is allocated to every Google Ads customer. These cookies cannot be tracked via websites of Google Ads customers. The information obtained with the assistance of the Conversion cookie is used to generate Conversion statistics for Google Ads customers who have opted to use Conversion Tracking. The users receive the total number of users that have clicked on their ads and have been linked to a page equipped with a Conversion Tracking tag. However, they do not receive any information that would allow them to personally identify these users. If you do not want to participate in tracking, you have the option to object to this use by easily deactivating the Google Conversion Tracking cookie via your web browser under user settings. If you do this, you will not be included in the Conversion Tracking statistics.

The storage of “Conversion” cookies and the use of this tracking tool are based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The website operator has a legitimate interest in the analysis of user patterns, in order to optimize the operator’s web offerings and advertising. If a corresponding agreement has been requested (e.g. an agreement to the storage of cookies), the processing takes place exclusively on the basis of Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; the agreement can be revoked at any time.

To review more detailed information about Google Ads and Google Conversion Tracking, please consult the Data Privacy Policies of Google at: https://policies.google.com/privacy?hl=en.
You can set up your browser in such a manner that you will be notified anytime cookies are placed and you can permit cookies only in certain cases or exclude the acceptance of cookies in certain instances or in general and you can also activate the automatic deletion of cookies upon closing of the browser. If you deactivate cookies, the functions of this website may be limited.

Google DoubleClick

This website uses features of Google DoubleClick. The provider is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (hereinafter “DoubleClick”).

DoubleClick is used to show you interest-based ads across the Google Network. Advertisements can be tailored to the interests of the viewer using DoubleClick.  For example, our ads may appear in Google search results or in banners associated with DoubleClick.

DoubleClick must be able to recognize the respective viewer in order to be able to display interest-based advertising to users. For this purpose, a cookie is stored in the user's browser, behind which the websites visited by the user, clicks and various other information are stored. This information is aggregated into a pseudonymous user profile to display interest-based advertising to the user concerned.

The use of Google DoubleClick takes place in the interest of targeted advertising measures. This constitutes a legitimate interest within the meaning of Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. If a corresponding agreement has been requested (e.g. an agreement to the storage of cookies), the processing takes place exclusively on the basis of Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; the agreement can be revoked at any time.

You can set your browser so that it no longer stores cookies. However, this can restrict the accessible functions of websites. It should also be noted that DoubleClick may also use other technologies to create user profiles. Disabling cookies therefore does not guarantee that user profiles will no longer be created.

For further information on how to object to the advertisements displayed by Google, please see the following links: https://policies.google.com/technologies/ads and https://adssettings.google.com/authenticated

Facebook Pixel

To measure conversion rates, this website uses the visitor activity pixel of Facebook. The provider of this service is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. According to Facebook’s statement the collected data will be transferred to the USA and other third party countries too.

This tool allows the tracking of page visitors after they have been linked to the website of the provider after clicking on a Facebook ad. This makes it possible to analyse the effectiveness of Facebook ads for statistical and market research purposes and to optimize future advertising campaigns.

For us as the operators of this website, the collected data is anonymous. We are not in a position to arrive at any conclusions as to the identity of users. However, Facebook archives the information and processes it, so that it is possible to make a connection to the respective user profile and Facebook is in a position to use the data for its own promotional purposes in compliance with the Facebook Data Usage Policy. This enables Facebook to display ads on Facebook pages as well as in locations outside of Facebook. We as the operator of this website have no control over the use of such data.

The use of Facebook Pixel is based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The operator of the website has a legitimate interest in effective advertising campaigns, which also include social media. If a corresponding agreement has been requested (e.g. an agreement to the storage of cookies), the processing takes place exclusively on the basis of Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; the agreement can be revoked at any time.

In Facebook’s Data Privacy Policies, you will find additional information about the protection of your privacy at: https://www.facebook.com/about/privacy/.
You also have the option to deactivate the remarketing function “Custom Audiences” in the ad settings section under  https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. To do this, you first have to log into Facebook.
If you do not have a Facebook account, you can deactivate any user based advertising by Facebook on the website of the European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Newsletter

Newsletter data

If you would like to subscribe to the newsletter offered on this website, we will need from you an e-mail address as well as information that allow us to verify that you are the owner of the e-mail address provided and consent to the receipt of the newsletter. No further data shall be collected or shall be collected only on a voluntary basis. We shall use such data only for the sending of the requested information and shall not share such data with any third parties then to contractual partners from our Curaden group of companies.

The processing of the information entered into the newsletter subscription form shall occur exclusively on the basis of your consent (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). You may revoke the consent you have given to the archiving of data, the e-mail address and the use of this information for the sending of the newsletter at any time, for instance by clicking on the “Unsubscribe” link in the newsletter. This shall be without prejudice to the lawfulness of any data processing transactions that have taken place to date.

The data deposited with us for the purpose of subscribing to the newsletter will be stored by us until you unsubscribe from the newsletter or the newsletter service provider and deleted from the newsletter distribution list after you unsubscribe from the newsletter. Data stored for other purposes with us remain unaffected.

Data usage for e-mail advertising without newsletter registration and your right of objection

If we receive your e-mail address in connection with the sale of a good or service and you have not objected to the use of your e-mail address, we reserve the right to regularly offer you similar products, such as already purchased, from our assortment by e-mail. Your e-mail address will then be processed in accordance with Article 6 (1) (f) GDPR. You can object to this use of your e-mail address at any time by sending a message to the contact options described in the imprint or via a dedicated link at the end of the newsletter.

After you unsubscribe from the newsletter distribution list, your e-mail address may be stored by us or the newsletter service provider in a blacklist to prevent future mailings. The data from the blacklist is used only for this purpose and not merged with other data. This serves both your interest and our interest in complying with the legal requirements when sending newsletters (legitimate interest within the meaning of Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). The storage in the blacklist is indefinite. You may object to the storage if your interests outweigh our legitimate interest.

MailChimp

This website uses the services of MailChimp to send out its newsletters. The provider is the Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Among other things, MailChimp is a service that can be deployed to organise and analyse the sending of newsletters. Whenever you enter data for the purpose of subscribing to a newsletter (e.g. your e-mail address), the information is stored on MailChimp servers in the United States.

MailChimp is in possession of a certification that is in compliance with the “EU-US-Privacy-Shield”. The “Privacy-Shield” is a compact between the European Union (EU) and the United States of America (USA) that aims to warrant the compliance with European data protection standards in the United States.

With the assistance of the MailChimp tool, we can analyse the performance of our newsletter campaigns. If you open an e-mail that has been sent through the MailChimp tool, a file that has been integrated into the e-mail (a so-called web-beacon) connects to MailChimp’s servers in the United States. As a result, it can be determined whether a newsletter message has been opened and which links the recipient possibly clicked on. Technical information is also recorded at that time (e.g. the time of access, the IP address, type of browser and operating system). This information cannot be allocated to the respective newsletter recipient. Their sole purpose is the performance of statistical analyses of newsletter campaigns. The results of such analyses can be used to tailor future newsletters to the interests of their recipients more effectively.

If you do not want to permit an analysis by MailChimp, you must unsubscribe from the newsletter. We provide a link for you to do this in every newsletter message. Moreover, you can also unsubscribe from the newsletter right on the website.

The data is processed based on your consent (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR).  You may revoke any consent you have given at any time by unsubscribing from the newsletter. This shall be without prejudice to the lawfulness of any data processing transactions that have taken place prior to your revocation.

The data deposited with us for the purpose of subscribing to the newsletter will be stored by us until you unsubscribe from the newsletter or the newsletter service provider and deleted from the newsletter distribution list after you unsubscribe from the newsletter. Data stored for other purposes with us remain unaffected.

After you unsubscribe from the newsletter distribution list, your e-mail address may be stored by us or the newsletter service provider in a blacklist to prevent future mailings. The data from the blacklist is used only for this purpose and not merged with other data. This serves both your interest and our interest in complying with the legal requirements when sending newsletters (legitimate interest within the meaning of Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). The storage in the blacklist is indefinite. You may object to the storage if your interests outweigh our legitimate interest.
For more details, please consult the Data Privacy Policies of MailChimp at: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Execution of a contract data processing agreement

We have executed a so-called “Data Processing Agreement” with MailChimp, in which we mandate that MailChimp undertakes to protect the data of our customers and to refrain from sharing it with third parties.

8. Plug-ins and Tools

YouTube with expanded data protection integration

Our website embeds videos of the website YouTube. The website operator is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
We use YouTube in the expanded data protection mode. According to YouTube, this mode ensures that YouTube does not store any information about visitors to this website before they watch the video. Nevertheless, this does not necessarily mean that the sharing of data with YouTube partners can be ruled out as a result of the expanded data protection mode. For instance, regardless of whether you are watching a video, YouTube will always establish a connection with the Google DoubleClick network.

As soon as you start to play a YouTube video on this website, a connection to YouTube’s servers will be established. As a result, the YouTube server will be notified, which of our pages you have visited. If you are logged into your YouTube account while you visit our site, you enable YouTube to directly allocate your browsing patterns to your personal profile. You have the option to prevent this by logging out of your YouTube account.

Furthermore, after you have started to play a video, YouTube will be able to place various cookies on your device. With the assistance of these cookies, YouTube will be able to obtain information about our website's visitors. Among other things, this information will be used to generate video statistics with the aim of improving the user friendliness of the site and to prevent attempts to commit fraud. These cookies will stay on your device until you delete them.

Under certain circumstances, additional data processing transactions may be triggered after you have started to play a YouTube video, which are beyond our control.

The use of YouTube is based on our interest in presenting our online content in an appealing manner. Pursuant to Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR, this is a legitimate interest. If a corresponding agreement has been requested, the processing takes place exclusively on the basis of Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; the agreement can be revoked at any time.

For more information on how YouTube handles user data, please consult the YouTube Data Privacy Policy under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Cookie Declaration