Swiss premium oral careSwiss premium oral care

Kies uw land Nederland Nederland
Gratis verzending voor bestellingen boven € 40
Levering tussen 3 en 5 werkdagen
Veilig betalen met 3D Secure

Privacybeleid

1. Een gegevensbeschermingsoverzicht

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een gemakkelijk te navigeren overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u deze website bezoekt. De term "persoonsgegevens" omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u onze verklaring over gegevensbescherming raadplegen, die wij onder dit exemplaar hebben opgenomen.

Gegevensregistratie op deze website

Wie is de verantwoordelijke voor de registratie van gegevens op deze website (d.w.z. de "verantwoordelijke voor de verwerking")?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de beheerder van de website, waarvan de contactgegevens beschikbaar zijn onder de rubriek "Wettelijk verplichte informatie" op deze website.

Hoe leggen we uw gegevens vast?

Wij verzamelen uw gegevens als gevolg van het delen van uw gegevens met ons. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u in ons contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen geregistreerd of nadat u toestemming hebt gegeven voor de registratie ervan tijdens uw websitebezoek. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of het tijdstip waarop de site werd benaderd). Deze informatie wordt automatisch opgenomen wanneer u deze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om de foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u wat betreft uw informatie?

U hebt het recht om op elk moment informatie te ontvangen over de bron, de ontvangers en de doeleinden van uw gearchiveerde persoonsgegevens, zonder dat u daarvoor een vergoeding hoeft te betalen. U heeft ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Indien u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, heeft u de mogelijkheid om deze toestemming te allen tijde in te trekken, wat gevolgen heeft voor alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien hebt u het recht om te eisen dat de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen op het adres dat vermeld staat in de rubriek "Wettelijk vereiste informatie" op deze website als u vragen hebt over deze of andere kwesties met betrekking tot de bescherming van gegevens.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

De mogelijkheid bestaat dat uw surfpatronen statistisch worden geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met cookies en met wat wij noemen analyseprogramma's.

Voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's kunt u onze verklaring inzake gegevensbescherming hieronder raadplegen.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (host). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Deze kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, metadata en communicatie, contractinformatie, contactinformatie, namen, toegang tot webpagina's en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De gastheer wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 par. 1 lid b van de AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze onlinediensten door een professionele aanbieder (art. 6 par. 1 lid f van de AVG).

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en om onze instructies met betrekking tot dergelijke gegevens op te volgen.

Uitvoering van een overeenkomst inzake de verwerking van contractgegevens

Om de verwerking met inachtneming van de voorschriften inzake gegevensbescherming te garanderen, hebben wij met onze host een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en haar pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, wordt er een verscheidenheid aan persoonlijke informatie verzameld. Persoonsgegevens" omvat gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel de informatie wordt verzameld.

Wij adviseren u hierbij dat de overdracht van gegevens via het internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) vatbaar kan zijn voor veiligheidslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de AVG de "verantwoordelijke voor de gegevensverwerking" genoemd)

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Curaden Slovenia, d.o.o.

Perhavčeva ulica 36

SI-2000 Maribor

telefon: 02 460 53 42

e-pošta: info@curaprox.si

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in zijn eentje of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.). De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is een partner van de Curaden-groep van bedrijven, een wereldwijd opererende groep van bedrijven op het gebied van mond- en tandheelkundige gezondheid, die producten aanbiedt voor mondhygiëne, seminars over mond- en tandheelkundige gezondheid.

Aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming, zoals bij wet voorgeschreven

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Curaden Slovenia, d.o.o.

Perhavčeva ulica 36

SI-2000 Maribor

telefon: 02 460 53 42

e-pošta: info@curaprox.si

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een breed scala aan gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ook te allen tijde de toestemming die u ons al gegeven heeft intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele kennisgeving te sturen via e-mail. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling voorafgaand aan uw herroeping.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens; recht om bezwaar te maken tegen rechtstreekse reclame (art. 21 AVG)

IN HET GEVAL DAT GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP BASIS VAN ART. 6 SECT. 1 LID E OF F VAN DE AVG, HEEFT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR EVENTUELE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. OM DE RECHTSGRONDSLAG TE BEPALEN, WAAROP ELKE VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD, GELIEVE DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING TE RAADPLEGEN. INDIEN U EEN BEZWAARSCHRIFT INDIENT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ IN STAAT ZIJN DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE GRONDEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS AAN TE VOEREN, DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF INDIEN HET DOEL VAN DE VERWERKING HET OPEISEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN IS (BEZWAARSCHRIFT OP GROND VAN ART. 21 SECT. 1 AVG).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECTE RECLAME, HEEFT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME. DIT GELDT OOK VOOR DE PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBONDEN IS MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 SECT. 2 AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

Bij overtredingen van de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats, werkplek of de plaats waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht, ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.

Recht op gegevensportabiliteit

U heeft het recht om te eisen dat wij de gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om een overeenkomst na te komen, aan u of een derde partij in een gebruikelijk, machinaal leesbaar formaat overhandigen. Als u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de gegevensverwerking eist, zal dit alleen gebeuren als dit technisch haalbaar is.

SSL- en/of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals aankooporders of vragen die u aan ons als website-exploitant voorlegt, maakt deze website gebruik van een SSL- of een TLS-versleutelingsprogramma. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser van "http://" naar "https://" overschakelt en ook door het verschijnen van het sloticoon in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Versleutelde betalingstransacties op deze website

Als u verplicht bent om uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer als u ons de bevoegdheid geeft om uw bankrekening te debiteren) met ons te delen nadat u een op vergoedingen gebaseerd contract met ons hebt afgesloten, is deze informatie nodig om de betalingen te verwerken.

Betalingstransacties die gebruik maken van gangbare betaalmethoden (Visa/MasterCard, debitering van uw bankrekening) worden uitsluitend via versleutelde SSL- of TLS-verbindingen verwerkt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser van "http://" naar "https://" overschakelt en ook door het verschijnen van het sloticoon in de browserregel.

Als de communicatie met ons versleuteld is, zullen derden de betalingsinformatie die u met ons deelt niet kunnen lezen.

Informatie over, rectificatie en wissen van gegevens

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u het recht om op elk moment informatie te vragen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, de bron en de ontvangers ervan en het doel van de verwerking van uw gegevens. U heeft ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Als u vragen hebt over dit onderwerp of andere vragen over persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het adres dat vermeld staat in de rubriek "Informatie vereist door de wet”

Recht om verwerkingsbeperkingen te eisen

U heeft het recht om beperkingen op te leggen aan de verwerking van uw persoonsgegevens. Om dit te doen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat is vermeld in de sectie "Informatie vereist door de wet” Het recht om een beperking van de verwerking te eisen is in de volgende gevallen van toepassing:

 • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens zou betwisten, hebben we meestal enige tijd nodig om deze bewering te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze is/wordt uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de uitroeiing van deze gegevens te eisen.
 • Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben en u deze nodig heeft om uw wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te claimen, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van de uitroeiing ervan.
 • Als u bezwaar heeft gemaakt op grond van art. 21 par. 1 van de AVG, uw rechten en onze rechten zullen tegen elkaar moeten worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belang prevaleert, heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
  Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - met uitzondering van de archivering ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten op te eisen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om zwaarwegende redenen van algemeen belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden aangehaald.

4. Registratie van gegevens op deze website

Cookies

Onze websites en pagina's gebruiken wat de industrie noemt "cookies” Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade aan uw apparaat veroorzaken. Ze worden ofwel tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of ze worden permanent gearchiveerd op uw apparaat (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven gearchiveerd op uw apparaat totdat u ze actief verwijdert of ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

In sommige gevallen is het mogelijk dat cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen zodra u onze site binnenkomt (cookies van derden). Deze cookies stellen u of ons in staat om gebruik te maken van bepaalde diensten die door de derde partij worden aangeboden (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch gezien essentieel omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder de cookies (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Het doel van andere cookies kan de analyse van gebruikerspatronen of de weergave van reclameboodschappen zijn.

Cookies, die nodig zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatietransacties (vereiste cookies) of voor het aanbieden van bepaalde functies die u wilt gebruiken (functionele cookies, bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of die nodig zijn voor de optimalisatie van de website (bijvoorbeeld cookies die een meetbaar inzicht geven in het webpubliek), worden opgeslagen op basis van art. 6 par. 1 lid f van de AVG, tenzij een andere rechtsgrond wordt genoemd. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om de technische foutvrije en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Indien uw toestemming voor het opslaan van de cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend op basis van de verkregen toestemming opgeslagen (art. 6 par. 1 lid a van de AVG); deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U heeft de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u op elk moment dat er cookies worden geplaatst op de hoogte wordt gesteld en om het accepteren van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen uitsluiten of in het algemeen de wisfunctie voor de automatische uitschakeling van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden gedeactiveerd, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

In het geval dat er cookies van derden worden gebruikt of als er cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden, zullen we u apart op de hoogte stellen in combinatie met dit Privacybeleid en, indien van toepassing, om uw toestemming vragen.

Cookie Toestemming met Cookiebot

Onze website maakt gebruik van de Cookiebot-cookietechnologie om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw apparaat en voor het documenteren van de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. De partij die deze technologie aanbiedt is Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken, website https://www.cookiebot.com/  (hierna "Cookiebot" genoemd).
Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonsgegevens aan Cookiebot doorgegeven:

 • Uw toestemmingsverklaring(en) of uw herroeping van uw toestemmingsverklaring(en)
 • Uw IP-adres
 • Informatie over uw browser
 • Informatie over uw apparaat
 • De datum en tijd waarop u onze website heeft bezocht

Bovendien zal Cookiebot een cookie in uw browser opslaan om uw toestemmingsverklaring(en) of eventuele herroepingen van de eerste toestemmingsverklaring(en) te kunnen toewijzen. De gegevens die op deze manier worden vastgelegd, worden opgeslagen totdat u ons vraagt deze uit te bannen, de Cookiebot-cookie te verwijderen of totdat het doel voor het archiveren van de gegevens niet meer bestaat. Dit doet geen afbreuk aan eventuele verplichte wettelijke bewaartermijnen.

Cookiebot gebruikt cookies om de wettelijk verplichte toestemmingsverklaringen te verkrijgen. De wettelijke basis voor het gebruik van dergelijke cookies is art. 6 par. 1 zin 1 lid c van de AVG.

Overeenkomst inzake de verwerking van contractgegevens

Ons bedrijf heeft een overeenkomst inzake de verwerking van contractgegevens met Cookiebot. Dit is een overeenkomst die verplicht wordt gesteld door de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en die garandeert dat Cookiebot alle persoonsgegevens van de bezoekers van onze website uitsluitend in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG verwerkt.

Server logbestanden

De aanbieder van deze website en zijn pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie bestaat uit:

 • Het type en de versie van de gebruikte browser
 • Het gebruikte besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • De hostnaam van de toegangscomputer
 • Het tijdstip van de serveraanvraag
 • Het IP-adres
  Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van art. 6 par. 1 lid f van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technische foutvrije weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant. Om dit te bereiken moeten er serverlogbestanden worden bijgehouden.

Contactformulier

Als u via ons contactformulier vragen aan ons stelt, worden de in het contactformulier verstrekte informatie en de daarin verstrekte contactgegevens door ons opgeslagen om uw aanvraag te behandelen en in het geval dat wij verdere vragen hebben. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 par. 1 lid b van de AVG, indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een opdracht of indien het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatige belang bij een effectieve behandeling van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6 par. 1 lid f van de AVG) of op uw akkoord (art. 6 par. 1 lid a van de AVG) indien dit is aangevraagd.

De informatie die u in het contactformulier hebt ingevuld, blijft bij ons totdat u ons vraagt de gegevens te verwijderen, uw toestemming voor het archiveren van gegevens intrekt of wanneer het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet meer bestaat (bijv. nadat we ons antwoord op uw aanvraag hebben afgerond). Dit laat dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 par. 1 lid b van de AVG indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of vereist is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op basis van ons rechtmatige belang bij een effectieve behandeling van de aan ons voorgelegde verzoeken (art. 6, par. 1 lid f van de AVG) of op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a van de AVG) indien deze is verkregen.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te verwijderen, uw toestemming voor de opslag of het doel van de gegevensopslag te herroepen (bijv. na voltooiing van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet..

Registratie op deze website

U heeft de mogelijkheid om u op deze website te registreren om gebruik te kunnen maken van extra websitefuncties. Wij gebruiken de door u ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van het betreffende aanbod of de betreffende dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De vereiste informatie die wij bij de registratie vragen, moet volledig worden ingevuld. Anders wijzen we de registratie af.

Om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in de omvang van onze portefeuille of in het geval van technische wijzigingen, zullen wij het e-mailadres gebruiken dat tijdens het registratieproces is opgegeven.

Wij zullen de gegevens die tijdens het registratieproces zijn ingevoerd, verwerken op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a van de AVG).

De gegevens die tijdens het registratieproces worden geregistreerd, worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd. Vervolgens worden deze gegevens gewist. Dit doet geen afbreuk aan de verplichte wettelijke bewaarplicht.

Informatie van de geïntegreerde aanmelddiensten

Als u besluit zich te registreren via of anderszins toegang te verlenen tot een sociaal netwerk van derden of een geïntegreerde dienst (wat wij een "geïntegreerde dienst" noemen), zoals Facebook, Google, PayPal of een soortgelijke single sign-on service, kunnen wij ook persoonsgegevens verzamelen die al zijn gekoppeld aan uw geïntegreerde serviceaccount. U kunt ook de mogelijkheid hebben om aanvullende informatie met ons te delen via een geïntegreerde service, zoals gecontroleerd via uw instellingen op die geïntegreerde service. Als u ervoor kiest om dergelijke informatie te verstrekken, tijdens de registratie of anderszins, zullen wij de informatie als Persoonlijke Informatie behandelen en gebruiken op de manieren die in dit Privacybeleid worden beschreven.

De opmerkingenfunctie op deze website

Wanneer u de opmerkingenfunctie op deze website gebruikt, wordt informatie over het tijdstip waarop de opmerkingen is gegenereerd en uw e-mailadres en, als u niet anoniem post, de door u gekozen gebruikersnaam gearchiveerd naast uw opmerkingen.

Opslag van het IP-adres

Onze opmerkingenfunctie slaat de IP-adressen op van alle gebruikers die opmerkingen invoeren. Aangezien we de commentaren niet beoordelen voordat ze worden gepubliceerd, hebben we deze informatie nodig om actie te kunnen ondernemen tegen de auteur in geval van schending van rechten, zoals smaad of propaganda.

Abonneren op opmerkingen

Als gebruiker van deze website heeft u de mogelijkheid om zich te abonneren op opmerkingen nadat u zich heeft geregistreerd. U ontvangt een bevestigingsmail met als doel na te gaan of u de werkelijke houder bent van het opgegeven e-mailadres. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen door een link in de informatiemails te volgen. De gegevens die zijn ingevoerd in verband met abonnementen op opmerkingen zullen in dit geval worden verwijderd. Indien u deze informatie echter voor andere doeleinden en vanuit een andere locatie aan ons heeft doorgegeven (bijv. bij aanmelding voor de nieuwsbrief), blijven de gegevens in ons bezit.

Opslagtermijn voor opmerkingen

Opmerkingen en eventuele aanverwante informatie (bijv. het IP-adres) worden door ons opgeslagen en blijven op deze website staan totdat de inhoud waarop de opmerkingen betrekking hadden in zijn geheel is verwijderd of indien de opmerkingen om juridische redenen moesten worden verwijderd (bijv. beledigende opmerkingen).

Juridische grondslag

Opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a van de AVG). U heeft het recht om elke toestemming die u ons al gegeven heeft te herroepen. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele melding te sturen via e-mail. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling voorafgaand aan uw herroeping.

5. Social media

Facebook plug-ins (Like & Share button)

We hebben plug-ins van het sociale netwerk Facebook op deze website geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens de verklaring van Facebook worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

U kunt de Facebook-plug-ins herkennen aan het Facebook-logo of de "Like"-knop op deze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u onder de volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Bij elk bezoek aan deze website en haar pagina's zal de plug-in een directe verbinding tot stand brengen tussen uw browser en de Facebook-server. Als gevolg daarvan ontvangt Facebook de informatie die u met uw plug-in op deze website heeft bezocht. Als u echter op de Facebook "Like"-knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website en de pagina's ervan koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan deze website en de pagina's aan uw Facebook-gebruikersaccount toewijzen. Wij moeten erop wijzen, dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u de Data Privacy Verklaring van Facebook raadplegen op: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan deze website en de pagina's ervan kan toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit van uw Facebook-account terwijl u op deze website bent.

Het gebruik van de Facebook-plug-in is gebaseerd op art. 6 par. 1 lid f van de AVG. De exploitant van de website heeft er een legitiem belang bij om zo zichtbaar mogelijk te zijn op de sociale media. Indien er een verklaring van toestemming is verkregen, worden de gegevens uitsluitend op basis van art. 6 par. 1 lid a van de AVG. Deze toestemmingsverklaring kan te allen tijde worden ingetrokken.

Instagram plug-in

We hebben functies van het publieke mediaplatform Instagram geïntegreerd in deze website. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u op de Instagram-knop klikken om de inhoud van deze website te koppelen aan uw Instagram-profiel. Dit stelt Instagram in staat om uw bezoek aan deze website toe te wijzen aan uw gebruikersaccount. Wij moeten erop wijzen dat wij als aanbieder van de website en haar pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Instagram.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van art. 6 par. 1 lid f van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid op de sociale media. Indien er een verklaring van toestemming is verkregen, worden de gegevens uitsluitend op basis van art. 6 par. 1 lid a van de AVG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de Instagram Gegevensprivacyverklaring raadplegen op https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, alsmede informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u instemt met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Voor de afhandeling van de nieuwsbrief maken wij gebruik van aanbieders van nieuwsbriefdiensten, die hieronder worden beschreven.

Mailchimp

Deze website maakt voor het verzenden van de nieuwsbrieven gebruik van de diensten van Mailchimp. De dienstverlener is de Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.

Mailchimp kan onder meer worden ingezet om het verzenden van nieuwsbrieven te organiseren en te analyseren. Telkens wanneer u gegevens invoert om u te abonneren op een nieuwsbrief (bijvoorbeeld uw e-mailadres), wordt deze informatie opgeslagen op servers van Mailchimp in de VS.

Aan behulp van de tool van Mailchimp kunnen wij de prestaties van onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Als u een e-mail opent die via Mailchimp is verzonden, maakt een bestand dat in de e-mail is geïntegreerd (een zogenaamde web-beacon) verbinding met de servers van Mailchimp in de VS. Daardoor kan worden vastgesteld of een nieuwsbrief is geopend en op welke links de ontvanger eventueel heeft geklikt. Op dat moment wordt ook technische informatie geregistreerd (bijvoorbeeld het tijdstip van toegang, het IP-adres, het type browser en het besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de desbetreffende ontvanger van de nieuwsbrief. Het enige doel ervan is het uitvoeren van statistische analyses van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van dergelijke analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers ervan.

Als u een analyse door Mailchimp niet wilt toestaan, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief staat een link waarmee u dit kunt doen.

De gegevens worden verwerkt op grond van uw toestemming (Art. 6 lid 1 onder a) van de AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

De gegevens die bij ons zijn opgeslagen met als doel de nieuwsbrief te kunnen ontvangen, worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of de aanbieder van de nieuwsbriefdienst u uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijdert nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats op grond van de Standaardcontractbepalingen (SCC, Standard Contractual Clauses) van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ en https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de aanbieder van de nieuwsbriefdienst worden opgenomen in een zwarte lijst, indien dit noodzakelijk is om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van Art. 6 lid 1 onder f) van de AVG). De opname in de zwarte lijst is voor onbepaalde tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opname als uw belangen zwaarder wegen dan ons legitiem belang.

Zie voor meer informatie het beleid inzake het Gegevensprivacybeleid van Mailchimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/

Gegevensverwerking

Wij hebben een verwerkersovereenkomst (DPA, Data Processing Agreement) gesloten met de bovengenoemde dienstverlener. Dit is een overeenkomst die wordt opgelegd door wetgeving inzake gegevensbescherming en die garandeert dat zij de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op grond van onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

7. Plug-ins en tools

YouTube met uitgebreide integratie van gegevensbeveiliging

Onze website bevat video's van de website YouTube. De websitebeheerder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeveiligingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat zij geen informatie over bezoekers van deze website opslaan voordat zij de video bekijken. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat het delen van gegevens met YouTube-partners kan worden uitgesloten als gevolg van de uitgebreide gegevensbeveiligingsmodus. Zo zal YouTube, ongeacht of u een video bekijkt, altijd een verbinding tot stand brengen met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website begint af te spelen, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daardoor krijgt de YouTube-server een melding over welke pagina u heeft bezocht. Als u tijdens uw bezoek aan onze site bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden van uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube, nadat u bent begonnen met het afspelen van een video, verschillende cookies op uw apparaat plaatsen of vergelijkbare technologieën voor herkenning (bijv. device fingerprinting). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te genereren met als doel de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen er extra gegevensverwerkende handelingen plaatsvinden nadat u bent begonnen met het afspelen van een YouTube-video, waar wij geen invloed op hebben.

Het gebruik van YouTube is op grond van ons belang om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren. Conform Art. 6 lid 1 onder f) van de AVG is dit een legitiem belang. Indien de juiste toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 lid 1 onder a) van de AVG en § 25 lid 1 van de TTDSG (Duitse Telecommunicatiewet), voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Zie voor meer informatie over hoe YouTube omgaat met gebruikersgegevens het privacybeleid van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo zonder tracking (Do-Not-Track)

Deze website maakt gebruik van plug-ins van het videoportaal Vimeo. De dienstverlener is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Telkens wanneer u een van onze pagina's met Vimeo-video's bezoekt, wordt een verbinding met de servers van Vimeo tot stand gebracht. Daarbij ontvangt de Vimeo-server informatie over welke van onze sites u hebt bezocht. Vimeo ontvangt ook uw IP-adres. Wij hebben Vimeo echter zo ingesteld dat Vimeo uw gebruikersactiviteiten niet kan volgen en geen cookies plaatst.

Wij gebruiken Vimeo om onze online presentatie voor u aantrekkelijk te maken. Dit is een legitiem belang van onze kant op grond van Art. 6 lid 1 onder f) van de AVG. Als een respectieve verklaring van toestemming is gevraagd (bijv. met betrekking tot de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van Art. 6 lid 1 onder a) van de AVG; de gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats op grond van de Standaardcontractbepalingen (SCC, Standard Contractual Clauses) van de Europese Commissie en, volgens Vimeo, op grond van "legitieme zakelijke belangen". Meer informatie vindt u hier: https://vimeo.com/privacy.

Zie voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens het privacybeleid van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy

Google Maps

Deze website maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De dienstverlener is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. In de regel wordt deze informatie overgebracht naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten, waar zij wordt gearchiveerd. De beheerder van deze website heeft geen controle over de gegevensoverdracht. Indien Google Maps is geactiveerd, heeft Google de mogelijkheid om Google Web Fonts te gebruiken voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u Google Maps bezoekt, laadt uw browser de vereiste lettertypen in de cache van uw browser, om tekst en lettertypen correct weer te geven.

Wij gebruiken Google Maps om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren en om de op onze website vermelde locaties gemakkelijk vindbaar te maken. Dit vormt een legitiem belang zoals gedefinieerd in Art. 6 lid 1 onder f) van de AVG. Indien de juiste toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 lid 1 onder a) van de AVG en § 25 lid 1 van de TTDSG (Duitse Telecommunicatiewet), voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats op grond van de Standaardcontractbepalingen (SCC, Standard Contractual Clauses) van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Zie voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens het privacybeleid van Google op: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA" genoemd) op deze website. De dienstverlener is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is te bepalen of gegevens die op deze website worden ingevoerd (bijv. informatie die in een contactformulier wordt ingevoerd) door een mens of door een geautomatiseerd programma worden verstrekt. Om dit te bepalen analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoekers op basis van verschillende parameters. Deze analyse wordt automatisch geactiveerd zodra de websitebezoeker de site binnenkomt. Voor deze analyse evalueert reCAPTCHA een verscheidenheid aan gegevens (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of cursorbewegingen die door de gebruiker worden geïnitieerd). De gegevens die tijdens dergelijke analyses worden bijgehouden, worden doorgestuurd naar Google.

reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. De websitebezoekers worden niet gewaarschuwd dat er een analyse wordt uitgevoerd.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op grond van Art. 6 lid 1 onder f) van de AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de bescherming van zijn websites tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Indien de juiste toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 lid 1 onder a) van de AVG en § 25 lid 1 van de TTDSG (Duitse Telecommunicatiewet), voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Zie voor meer informatie over Google reCAPTCHA de Privacyverklaring en Gebruiksvoorwaarden van Google onder de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=en en https://policies.google.com/terms?hl=en.

Wordfence

Wij hebben Wordfence opgenomen op deze website. De dienstverlener is Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, VS (hierna "Wordfence").

Wordfence is ontworpen om onze website te beschermen tegen ongewenste toegang of kwaadaardige cyberaanvallen. Daartoe maakt onze website een permanente verbinding met de servers van Wordfence, die hun databases controleren en blokkeren tegen toegang tot onze website.

Het gebruik van Wordfence is overeenkomstig Art. 6 lid 1 onder f) van de AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de meest effectieve bescherming van zijn website tegen cyberaanvallen. Indien de juiste toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 lid 1 onder a) van de AVG en § 25 lid 1 van de TTDSG (Duitse Telecommunicatiewet), voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats op grond van de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Gegevensverwerking

Wij hebben een verwerkersovereenkomst (DPA, Data Processing Agreement) gesloten met de bovengenoemde dienstverlener. Dit is een overeenkomst die wordt opgelegd door wetgeving inzake gegevensbescherming en die garandeert dat zij de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op grond van onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

 

ManageWP

Wij beheren deze website met behulp van de tool ManageWP. De dienstverlener is GoDaddy.com WP Europe, Trg republike 5, 11000 Belgrado, Servië (hierna ManageWP genoemd).

ManageWP zorgt er onder andere voor dat wij de veiligheid en prestaties van onze website kunnen controleren en automatische back-ups kunnen genereren. Bijgevolg heeft ManageWP toegang tot alle inhoud van de website, inclusief onze databases. ManageWP wordt gehost op de servers van de dienstverlener.

Het gebruik van ManageWP vindt plaats op grond van Art. 6 lid 1 onder f) van de AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo effectief en veilig mogelijk werkende website(s). Indien de juiste toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 lid 1 onder a) van de AVG en § 25 lid 1 van de TTDSG (Duitse Telecommunicatiewet), voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevensverwerking

Wij hebben een verwerkersovereenkomst (DPA, Data Processing Agreement) gesloten met de bovengenoemde dienstverlener. Dit is een overeenkomst die wordt opgelegd door wetgeving inzake gegevensbescherming en die garandeert dat zij de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op grond van onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

 

8. eCommerce en aanbieders van betalingsdiensten

Verwerking van klant- en contractgegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke klant- en contractgegevens voor het aangaan, inhoudelijk rangschikken en wijzigen van onze contractuele relaties. Gegevens met persoonlijke verwijzingen naar het gebruik van deze website (gebruikersgegevens) worden alleen verzameld, verwerkt en gebruikt als dit noodzakelijk is voor de gebruiker om onze diensten te kunnen gebruiken of als dit nodig is voor facturering. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6 lid 1 onder b) van de AVG.

De verzamelde klantgegevens worden gewist na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie en na afloop van eventuele bestaande wettelijke bewaartermijnen. Dit laat eventuele wettelijke bewaartermijnen onverlet.

Gegevensoverdracht bij beëindiging van contracten voor webwinkels, detailhandelaars en verzending van goederen

Telkens wanneer u goederen bij ons bestelt, geven wij uw persoonsgegevens door aan het transportbedrijf dat voor de aflevering zorgt en aan de betalingsdienst die de betalingstransacties afhandelt. Alleen de gegevens die deze respectieve dienstverleners nodig hebben om aan hun verplichtingen te voldoen, worden gedeeld. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 lid 1 onder b) van de AVG, die gegevensverwerking voor de nakoming van contractuele of precontractuele verplichtingen toestaat. Als u ons uw respectieve toestemming geeft op grond van Art. 6 lid 1 onder a) van de AVG, delen wij uw e-mailadres met het transportbedrijf dat voor de aflevering zorgt, zodat dit bedrijf u via e-mail kan informeren over de verzendstatus van uw bestelling. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van contracten voor diensten en digitale inhoud

Wij delen persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is in verband met het contract; bijvoorbeeld met de financiële instelling die belast is met de verwerking van betalingen.

Verdere gegevensoverdracht vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk met de overdracht hebt ingestemd. Het delen van uw gegevens met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, vindt niet plaats.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 onder b) van de AVG, welke gegevensverwerking toestaat voor de uitvoering van een contract of voor precontractuele handelingen.

Kredietcontroles

Wij kunnen een kredietcontrole uitvoeren in het geval van aankopen op rekening of op basis van andere betalingsvoorwaarden waarbij wij krediet moeten verlenen (scoring). Voor dit doel geven wij de door u ingevoerde gegevens (bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd of bankgegevens) door aan een kredietinformatiebureau. Op basis van deze gegevens wordt de kans op wanbetaling bepaald. Als de kans op wanbetaling te groot is, kunnen wij de desbetreffende betalingstermijn afwijzen.

De kredietcontrole wordt uitgevoerd op grond van contractuele nakoming (Art. 6 lid 1 onder b) van de AVG) en om wanbetaling te voorkomen (legitiem belang overeenkomstig Art. 6 lid 1 onder f) van de AVG). Indien toestemming is verkregen, wordt de kredietcontrole uitgevoerd op grond van deze toestemming (Art. 6 lid 1 onder a) van de AVG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Betalingsdiensten

Wij integreren betalingsdiensten van externe bedrijven op onze website. Wanneer u een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, bankrekeninggegevens, creditcardnummer) verwerkt door de aanbieder van de betalingsdienst ten behoeve van de betalingsverwerking. Voor deze transacties gelden de respectieve contractuele en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve aanbieders. Het gebruik van de aanbieders van betalingsdiensten vindt plaats op grond van Art. 6 lid 1 onder b) van de AVG (contractverwerking) en in het belang van een vlotte, gemakkelijke en veilige betalingstransactie (Art. 6 lid 1 onder f) van de AVG). Voor zover uw toestemming wordt gevraagd voor bepaalde handelingen, is Art. 6 lid 1 onder a) van de AVG de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

In het kader van deze website maken wij gebruik van de volgende betaaldiensten / aanbieders van betalingsdiensten:

PayPal

De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal").

Gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats op grond van de Standaardcontractbepalingen (SCC, Standard Contractual Clauses) van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full. 

Stripe

De provider voor klanten binnen de EU is Stripe Payments Europe, Ltd,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe").

Gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats op grond van de Standaardcontractbepalingen (SCC, Standard Contractual Clauses) van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://stripe.com/de/privacy en https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Stripe op de volgende link: https://stripe.com/de/privacy.

Directe overboeking Sofort

De aanbieder van deze betalingsdienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna "Sofort GmbH"). Met behulp van de procedure "Sofortüberweisung" ontvangen wij in real time een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen wij onmiddellijk beginnen met het nakomen van onze verplichtingen. Als u voor de betalingsmethode "Sofortüberweisung" heeft gekozen, stuurt u de PIN en een geldige TAN naar Sofort GmbH, waarmee deze zich kan aanmelden bij uw online bankrekening. Sofort GmbH controleert na het inloggen automatisch uw rekeningsaldo en voert de overschrijving naar ons uit met behulp van de door u doorgegeven TAN. Daarna stuurt zij ons onmiddellijk een transactiebevestiging. Na het inloggen worden ook uw omzet, de kredietlimiet van de debetstand en het bestaan van andere rekeningen en hun saldi automatisch gecontroleerd. Naast de PIN en de TAN worden ook de door u ingevoerde betalingsgegevens en persoonsgegevens aan Sofort GmbH doorgegeven. De persoonsgegevens zoals voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en eventuele andere gegevens zijn nodig voor de betalingsverwerking. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit onomstotelijk vast te stellen en pogingen tot fraude te voorkomen. Zie voor meer informatie over betaling met onmiddellijke bankoverschrijving de volgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/.

Unzer

De aanbieder van deze betalingsdienst is Unzer GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg (hierna "Unzer" genoemd).

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Unzer op: https://www.unzer.com/de/datenschutz/.

American Express

De aanbieder van deze betalingsdienst is American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna "American Express").

American Express kan gegevens doorgeven aan haar moedermaatschappij in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS is overeenkomstig de Bindende Bedrijfsvoorschriften. Meer informatie vindt u hier: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van American Express: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Mastercard

De aanbieder van deze betalingsdienst is Mastercard Europe SA, Tervurensesteenweg 198A, B-1410 Waterloo, België (hierna "Mastercard").

Mastercard kan gegevens doorgeven aan haar moedermaatschappij in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS is overeenkomstig de Bindende Bedrijfsvoorschriften van Mastercard. Meer informatie vindt u hier: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html en https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

De aanbieder van deze betalingsdienst is Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Verenigd Koninkrijk (hierna "VISA").

Groot-Brittannië wordt beschouwd als een veilig niet-EU-land wat betreft de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat het gegevensbeschermingsniveau in Groot-Brittannië gelijk is aan dat van de Europese Unie.

VISA kan gegevens doorgeven aan het moederbedrijf in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats op grond van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van VISA: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

9. Online audio- en videoconferenties (Conferentieprogramma's)

Gegevensverwerking

Voor de communicatie met onze klanten maken wij onder meer gebruik van online conferentieprogramma's. De tools die wij gebruiken worden hieronder in detail opgesomd. Als u met ons communiceert via online video- of audioconferentie, worden uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt door de aanbieder van het desbetreffende conferentieprogramma en door ons. De conferentieprogramma's verzamelen alle informatie die u verstrekt/toegankelijk maakt om de tools te kunnen gebruiken (e-mailadres en/of uw telefoonnummer). Bovendien verwerken de conferentieprogramma's de duur van de conferentie, het begin en einde (tijdstip) van deelname aan de conferentie, het aantal deelnemers en andere "contextinformatie" met betrekking tot het communicatieproces (metadata).

Bovendien verwerkt de aanbieder van de tool alle technische gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de online communicatie. Dit omvat met name IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID's, apparaattype, type en versie van het besturingssysteem, klantversie, cameratype, microfoon of luidspreker en het type verbinding.

Indien binnen de tool inhoud wordt uitgewisseld, geüpload of anderszins beschikbaar wordt gesteld, wordt deze ook opgeslagen op de servers van de aanbieder van de tool. Dergelijke inhoud omvat, maar is niet beperkt tot, cloud-opnames, chat-/ instant-berichten, geüploade foto's en video's, bestanden, whiteboards en andere informatie die wordt gedeeld tijdens het gebruik van de dienst.

Houd er rekening mee dat wij geen volledige invloed hebben op de procedures voor gegevensverwerking van de gebruikte tools. Onze mogelijkheden worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder. Meer informatie over gegevensverwerking door de conferentieprogramma's is te vinden in de verklaringen over gegevensbescherming van de gebruikte programma's, die wij onder deze tekst hebben opgenomen.

Doel en rechtsgrondslagen

De conferentieprogramma's worden gebruikt om te communiceren met potentiële of bestaande contractuele partners of om bepaalde diensten aan onze klanten aan te bieden (Art. 6 lid 1 onder b) van de AVG). Bovendien dient het gebruik van de programma's om de communicatie met ons of ons bedrijf in het algemeen te vereenvoudigen en te versnellen (legitiem belang in de zin van Art. 6 lid 1 onder f) van de AVG). Voor zover toestemming is gevraagd, worden de betreffende programma's gebruikt op basis van deze toestemming; de toestemming kan te allen tijde met ingang van die datum worden ingetrokken.

Bewaartermijn

Gegevens die rechtstreeks door ons worden verzameld via de video- en conferentieprogramma's worden uit onze systemen verwijderd onmiddellijk nadat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of de reden voor opslag van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de bewaartermijn van uw gegevens die door de beheerders van de conferentieprogramma's voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de beheerders van de conferentieprogramma's.

Gebruikte conferentieprogramma's

Wij maken gebruik van de volgende conferentieprogramma's:

Webex

Wij maken gebruik van Webex. De dienstverlener is Webex Communications Deutschland GmbH, Hansaallee 249 c/o Cisco Systems GmbH, 40549 Düsseldorf, Duitsland.

Het kan niet worden uitgesloten dat gegevens die via Webex worden verwerkt, worden doorgegeven aan derde landen (bijv. de VS). Webex beschikt over Bindende Bedrijfsvoorschriften (BCR, Binding Corporate Rules) die zijn goedgekeurd door de Nederlandse, Poolse, Spaanse en andere relevante Europese gegevensbeschermingsautoriteiten. Dit zijn bindende bedrijfsregels die de gegevensoverdracht binnen het bedrijf naar derde landen buiten de EU en EER rechtvaardigen: https://www.cisco.com/c/de_de/about/trust-center/data-protection-and-privacy-policy.html en https://konferenzen.telekom.de/fileadmin/Redaktion/conference/cisco-webex/Webex_Compliance_Deutsch_V1.0.pdf.

Zie voor details over gegevensverwerking het privacybeleid van Webex: https://www.cisco.com/c/de_de/about/legal/privacy-full.html.

Gegevensverwerking

Wij hebben een verwerkersovereenkomst (DPA, Data Processing Agreement) gesloten met de bovengenoemde dienstverlener. Dit is een overeenkomst die wordt opgelegd door wetgeving inzake gegevensbescherming en die garandeert dat zij de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op grond van onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

10. Speciale diensten

Gegevensverwerking van sollicitanten

Wij bieden websitebezoekers de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. via e-mail, via postdiensten of door het online sollicitatieformulier in te dienen). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van de persoonsgegevens die in verband met de sollicitatieprocedure van u worden verzameld. Wij verzekeren u dat de verzameling, verwerking en het gebruik van uw gegevens plaatsvindt in overeenstemming met de toepasselijke privacyrechten en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens altijd strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Reikwijdte en doel van de gegevensverzameling

Als u bij ons solliciteert, verwerken wij alle daarmee verbonden persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen die tijdens sollicitatiegesprekken zijn gemaakt, enz.) als zij vereist zijn om een beslissing te kunnen nemen over de totstandkoming van een arbeidsverhouding. De gronden voor het bovenstaande zijn Art. 26 van de AVG (onderhandeling over een arbeidsrelatie), Art. 6 lid 1 onder b) van de AVG (algemene contractonderhandelingen) en – mits u ons uw toestemming heeft gegeven – Art. 6 lid 1 onder a) van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Binnen ons bedrijf worden uw persoonsgegevens alleen gedeeld met personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Indien uw sollicitatie resulteert in uw aanwerving, worden de door u verstrekte gegevens gearchiveerd op grond van Art. 26 van de AVG en Art. 6 lid 1 onder b) van de AVG ten behoeve van de implementatie van de arbeidsrelatie in ons gegevensverwerkingssysteem.

Bewaartermijn van gegevens

Indien wij u geen werkaanbod kunnen doen of u een werkaanbod afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor de door u verstrekte gegevens te bewaren op grond van onze legitieme belangen (Art. 6 lid 1 onder f) van de AVG) tot 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie). Daarna worden de gegevens gewist en worden de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. De opslag dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Indien het duidelijk is dat de gegevens na het verstrijken van de termijn van 6 maanden nodig zullen zijn (bijv. vanwege een dreigend of lopend rechtsgeschil), vindt de verwijdering pas plaats wanneer het doel voor verdere opslag niet meer van toepassing is.

Langere opslag kan ook plaatsvinden als u uw toestemming hebt gegeven (Art. 6 lid 1 onder a) van de AVG) of als wettelijke vereisten voor het bewaren van gegevens de verwijdering beletten.

Toelating tot de kandidatenpool

Als wij u geen baan aanbieden, kunt u mogelijk toetreden tot onze kandidatenpool. In geval van toelating worden alle documenten en informatie van de sollicitatie overgebracht naar de kandidatenpool teneinde contact met u op te nemen in geval van geschikte vacatures.

Toelating tot de kandidatenpool is uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming (Art. 6 lid 1 onder a) van de AVG). De indieningsovereenkomst is vrijwillig en staat los van de lopende sollicitatieprocedure. De betrokken persoon kan zijn toestemming te allen tijde herroepen. In dat geval worden de gegevens uit de kandidatenpool onherroepelijk gewist, mits er geen wettelijke redenen voor opslag zijn.

De gegevens worden uiterlijk twee jaar nadat toestemming is verleend onherroepelijk uit de kandidatenpool verwijderd.

Cookie Declaration